Med befaringsappen rekker du mer!

Mange synes det er tidkrevende å dra rundt på befaringer. Man skal reise til stedet, besiktige oppdraget og planlegge hva som må gjøres. Deretter skal man innhente priser, kalkulere jobben, utarbeide tilbud og sende dette til kunden. Slikt tar tid, og ofte får man ikke en gang oppdraget.

Med vår nye befaringsapp er alt dette historie. Du gjør hele jobben mens du går rundt på befaringen. Tar bilder, dikterer inn beskjeder (programmet lager selv notater), du har kontakt med prisbase og alt som trengs. Får du alt på plass der og da, kan du sende tilbudet til kunden direkte fra telefonen din.

Vil du heller tilbake til kontoret for å bearbeide tilbudet litt mer, kan du selvsagt gjøre det. Alt du har samlet av opplysninger lastes opp i nettskyen og kan hentes ned der det passer deg.

Så enkel er befaringsappen i bruk:

  • Legg inn kundedata og prosjektnavn
  • Ta bilder av hva som skal gjøres
  • Beskriv jobben – få automatisk notat (programmet kommuniserer direkte med lydinnspillingsfunksjonen på telefonen)
  • Notater, detaljer og bilder lastes opp i nettskyen
  • Velg om du vil utforme et tilbud der og da..
  • ..eller hent opp detaljene på egen pc og jobb videre med dem på kontoret

Velger du å sende tilbudet til kunden direkte, blir alle opplysninger lagt inn i en ferdig mal, og kommer fram som en pdf med profesjonell utforming.

Befaringsappen laster du enkelt ned på telefonen din, og så er det bare å sette i gang. Appen tilhører tilbudsmodulen i HoltePortalen og kan lastes ned der.

Terje Førsund
Tenk hvilken tidsbesparelse denne befaringsappen er for deg som er mye rundt og priser anbud, sier driftssjef Terje Førsund, som har vært initiativtaker og prosjektleder til befaringsappen.