Et effektivt hjelpemiddel i forbindelse med utsendelse og innhenting av underentrepriser. Dette er et svært nyttig verktøy for foretak som leier arbeidskraft i forbindelse med gjennomføring av byggeprosjekter, og som over tid har tilegnet seg mange samarbeidspartnere. Denne modulen er integrert med kontaktregisteret, og vil bidra til at utsending av forespørsler blir utført raskt og effektivt.

Med denne modulen kan du:

  • effektivt innhente underentrepriser og foreta nøyaktige evalueringer av priser
  • sende ut forespørsler på Excel eller NS3459 format
  • lage egne maler for følgebrev