Vi fjernstyrer skjermen din og stiller inn JobOffice - slik at du kan overføre en fil til regnskap f.eks. en gang i måneden. Filen sender du på e-post til regnskapsføreren, som importerer dette direkte til sitt regnskapssystem. Poenget er å redusere antall arbeidstimer som regnskapsføreren bruker til bilagsnummerering og punching av bilag.

Du kan eksportere dine utgående fakturaer, registrerte innbetalinger – og eventuelt dine nedlastede leverandørfakturaer.

Datainnholdet i filen som overføres, blir nummerert i henhold til en nummerserie som avtales med din regnskapsfører. Dvs. at i tillegg til at regnskapsføreren får redusert tid på punchearbeid – slipper man også å bruke tid på nummerering av bilag.

Hvor mye tid regnskapsføreren sparer dersom du benytter regnskapseksport i JobOffice, avhenger av størrelsen på ditt firma, antall bilag mm. Besparelsen ved å ta i bruk funksjonen kan i et tenkt tilfelle være slik:
Dersom regnskapsføreren tar  betalt kr. 500,- pr time for sitt arbeid, og du får redusert det manuelle arbeidet med 3 timer i måneden – så sparer du kr. 1.500,- i måneden.  Dvs. at i dette eksempelet reduseres dine regnskapskostnader med kr. 18.000,- pr. år.