Feil i søknader kan forsinke prosessen hos kommunen i månedsvis. Ofte kan det være snakk om små bagateller, som et kryss plassert i en feil rute. Har du utarbeidet en søknad på egenhånd, og ønsker at noen kvalitetssikrer denne for deg? 

I denne tjenesten vil vi gjennomgå hele byggesøknaden din (som du har skrevet på forhånd)  og utarbeide en oversikt over feil eller mangler. Samtidig vil du få tips om ev. forbedringer. Vi har lang kompetanse innenfor kommunal saksbehandling, og har dermed gode forutsetninger for å fange opp åpenbare feil og mangler. Slik blir det enklere for deg å få korrigert søknadsdokumentasjonen før du sender søknaden til kommunen for behandling, og du kan spare både tid og unødige mangelbrev. 

           

Beskrivelse av tjenesten:

  • Vi gjennomgår den søknadsdokumentasjonen du har utarbeidet, og kartlegger eventuelle åpenbare feil og mangler ved søknaden. 
  • Vi kvalitetssikrer kun tiltaket i henhold til dokumentasjonskrav og i forhold til reglene i arealplan, ikke  i forhold til konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet eller annet som følger av teknisk forskrift.
  • Tjenesten leveres til det foretak som er ansvarlig søker (ev. prosjekterende og utførende foretak, dersom det gjelder kvalitetssikring av ansvarsrettsdokumentasjon). 

Dette trenger vi fra deg:

  • All søknadsdokumentasjon som er utarbeidet i saken.

KVALITETSSIKRING AV SØKNADEN - SOM OPPLÆRING
Dette er tjenesten for deg som ønsker opplæring, samtidig som søknaden du allerede har utarbeidet blir kvalitetssikret. Tjenesten innebærer en felles gjennomgang av din byggesøknad, enten ved at du kommer til oss, eller at vi kommer til deg.

Vår byggesaksavdeling har lang kompetanse innenfor kommunal saksbehandling, og har dermed gode forutsetninger for å fange opp åpenbare feil og mangler. I denne tjenesten vil vi sammen med deg gjennomgå hele søknaden som du har skrevet på forhånd. Samtidig som vi korrigerer eventuelle feil og mangler, får du opplæring slik at du neste gang kan gjøre jobben mer effektivt på egen hånd. Med korrigert søknadsdokumentasjonen kan du forvente en mer effektiv saksbehandling hos kommunen. Vi viser deg hvordan vi kartlegger og finner eventuelle åpenbare feil og mangler ved søknaden.

Beskrivelse av tjenesten:

  • Vi gjennomgår den søknadsdokumentasjonen du har utarbeidet, og kartlegger eventuelle åpenbare feil og mangler ved søknaden. 
  • Vi kvalitetssikrer kun tiltaket i henhold til dokumentasjonskrav og i forhold til reglene i arealplan, ikke i forhold til konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet eller annet som følger av teknisk forskrift. 
  • Tjenesten leveres til det foretak som er ansvarlig søker (ev. prosjekterende og utførende foretak, dersom det gjelder kvalitetssikring av ansvarsrettsdokumentasjon).

Dette trenger vi fra deg:
All søknadsdokumentasjon som er utarbeidet i saken.