i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Tilsyn fra bygningsmyndighetene

Kontakt oss for prisinformasjon

Bygningsmyndighetene er pålagt å gjennomføre tilsyn med foretak innen bygg- og anleggssektoren. Slike tilsyn gjennomføres for å kontrollere at foretakene har styringssystem med nødvendige rutiner, kvalitetssikringsdokumentasjon og riktig kompetanse.

Hvorfor tilsyn?

Tilsyn fra bygningsmyndighetene utføres for å påse at plan- og bygningsloven overholdes i kommunene. Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner og skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.

Konsekvensen for foretak som ikke tilfredsstiller disse myndighetskravene er at de blir fratatt sin sentrale godkjenning eller ansvarsretten i aktuelt byggeprosjekt. Dette gjør det vanskelig å bli godkjent som ansvarlig foretak i nye prosjekter. Bygningsmyndighetene gjennomfører slike tilsyn enten helt tilfeldig eller i forbindelse med et konkret byggeprosjekt hvor det er avdekket feil.

Dette kan vi hjelpe deg med:

Tjenesten Tilsyn fra bygningsmyndighetene er en konsulenttjeneste vi tilbyr for å hjelpe deg som ønsker bistand ved slike tilsyn. Tjenesten forutsetter at du har styringssystem fra Holte.

Forberedelse før tilsynet skal gjennomføres:
 • Gjennomgang og eventuelt forklaring av tilsynsinnkallingen/-varselet
 • tilbud om tjenesten KS-revisjon dersom du ikke har tilpasset styringssystemet til din bedrift
 • hjelp til å fremskaffe aktuell kvalitetssikringsdokumentasjon
 • svar på dine spørsmål
Hjelp i etterkant av et gjennomført tilsyn:
 • gjennomgang og eventuelt forklaring av tilsynsrapporten
 • tilbud om tjenesten KS-revisjon dersom du ikke har tilpasset styringssystemet til din bedrift
 • hjelp til å fremskaffe nødvendig kvalitetssikringsdokumentasjon
 • hjelp til å dokumentere avvikshåndtering
 • hjelp til å utarbeide tilsvar på tilsynsrapport

 

  Send forespørsel

  Merk at dette ikke er en endelig bestilling, kun en forespørsel på produktet. Vi tar kontakt med deg så snart vi ser henvendelsen.

  Er du kunde av Holte i dag?

  Relaterte produkter

  Tjeneste

  Tilsyn fra Arbeidstilsynet

  Kontakt oss for prisinformasjon

  Tilsyn er et ledd i Arbeidstilsynets ansvar og plikt til å påse at Arbeidsmiljølovens krav følges. Gjennomføring av tilsyn skal bidra til å veilede foretakene i HMS-arbeid, samt påse at foretakene har systemer for det systematiske HMS-arbeidet i bruk.

  Relaterte kurs

  Kurs

  HMS i bygge- og anleggsprosjekter

  Kr 3490,-

  Vet du når du skal lage en SHA-plan? Kjenner du innholdet og kravene i Byggherreforskriften? Hva er forskjellen mellom HMS og SHA? Dette er spørsmål du får svar på i kurset HMS i bygge- og anleggsprosjekter. Kurset er programvareuavhengig.