Tilsyn fra bygningsmyndighetene

Kontakt oss for prisinformasjon

Bygningsmyndighetene er pålagt å gjennomføre tilsyn med foretak innen bygg- og anleggssektoren. Slike tilsyn gjennomføres for å kontrollere at foretakene har styringssystem med nødvendige rutiner, kvalitetssikringsdokumentasjon og riktig kompetanse.

Konsekvens hvis ikke ting er i orden:

Konsekvensen for foretak som ikke tilfredsstiller disse myndighetskravene er at de blir fratatt sin sentrale godkjenning eller ansvarsretten i aktuelt byggeprosjekt. Dette gjør det vanskelig å bli godkjent som ansvarlig foretak i nye prosjekter. Bygningsmyndighetene gjennomfører slike tilsyn enten helt tilfeldig eller i forbindelse med et konkret byggeprosjekt hvor det er avdekket feil.

Dette kan vi hjelpe deg med:

Tilsynshjelp er en konsulenttjeneste vi tilbyr for å hjelpe deg som ønsker bistand ved slike tilsyn. Tjenesten forutsetter at du har styringssystem fra Holte.

Forberedelse før tilsynet skal gjennomføres:
  • Gjennomgang og eventuelt forklaring av tilsynsinnkallingen/-varselet
  • tilbud om tjenesten KS-revisjon dersom du ikke har tilpasset styringssystemet til din bedrift
  • hjelp til å fremskaffe aktuell kvalitetssikringsdokumentasjon
  • svar på dine spørsmål
Hjelp i etterkant av et gjennomført tilsyn:
  • gjennomgang og eventuelt forklaring av tilsynsrapporten
  • tilbud om tjenesten KS-revisjon dersom du ikke har tilpasset styringssystemet til din bedrift
  • hjelp til å fremskaffe nødvendig kvalitetssikringsdokumentasjon
  • hjelp til å dokumentere avvikshåndtering
  • hjelp til å utarbeide tilsvar på tilsynsrapport

 

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Tjenester: Tilsyn fra bygningsmyndighetene
Kontakt oss for prisinformasjon
Legg til i liste