KS-revisjon

Kontakt oss for prisinformasjon

Alle foretak med sentral godkjenning og foretak som har erklært ansvarsrett i byggesaker skal ha oppdaterte og tilpassede kvalitetssikringsrutiner for sin bedrift iht. SAK 10 §10.1. Vi anbefaler alle bedrifter som påtar seg ansvarsrett å innarbeide kvalitetssikringsrutiner og implementere disse i sine prosjekter.

Komplett gjennomgang av kvalitetssikrings-rutinene

KS-revisjon er for deg som har et styringssystem fra Holte. Du får en komplett gjennomgang og tilpasning av alle kvalitetssikrings-rutiner som er relevante for din bedrift. Dette gjør vi via fjernstyring av din PC

Spar tid!

Endringer i lovverk kan være vanskelige å følge med på. En av fordelene med denne tjenesten er at du sparer betydelig tid på gjennomgangen og tilpasningen av rutinene. Og du får en innføring i hvilke endringer som berører din kvalitetssikring. Våre erfarne konsulenter hjelper og veileder deg gjennom prosessen slik at du også tar læring av dette. På denne måten blir din bedrift bedre kjent med KS-rutinene og får samsvar mellom rutiner og faktisk gjennomføring i prosjektene.

Tjenesten KS-revisjon inneholder:
  • Gjennomgang og definisjon av foretakets virksomhetsområder
  • Utarbeidelse av organisasjonsplan for bedriften
  • Informasjon om ev. endringer i Plan- og bygningslovgivningen og krav til KS-rutiner i SAK10 §10-1
  • Tilpasning av nye eller eksisterende KS-rutiner
  • Utskrift av KS-håndbok
  • Utskrift av gjennomgangserklæring

Les også om tjenesten HMS-revisjon

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no