Nordanlegg i Bodø bruker Holte som totalleverandør!

Daglig leder Tor-Morten Solheim i Nordanlegg i Bodø kaller virksomheten en blanding av en liten totalentreprenørbedrift og en profesjonell vaktmester. De utfører det meste, fra grunnarbeider til nybygg og betongsaging og har mange bein å stå på. Nordanlegg bruker Holte som totalleverandør. Til å kalkulere sine prosjekter bruker de SmartKalk. Prosjektstyring foregår i Holteportalen. På byggeplass sjekker gutta inn med Holte Mannskapsliste.

Tor-Morten Solheim, Nordanlegg
– Det er noen år siden vi brukte Byggsafe Total og vi liker å følge med i timen, sier Tor-Morten Solheim. Han har vært med på å bygge kalkyler innen anlegg for Holte. – Anlegg er en nisje og vi har funnet mye forbedringspotensiale. Vi har blitt hørt når vi har meldt inn ønsker til endringer, og synes at mye har kommet overraskende fort, sier han. – Der er vi spesielt fornøyd med Holte!

Det var faren som etablerte bedriften i1996, og Tor-Morten forteller at han selv mer eller mindre har jobbet der siden barneskolen. I år har han fått overta som daglig leder for fullt. – Det er jo hyggelig at far stoler såpass på meg at han tror jeg kan videreføre firmaet, sier han. De har i dag rundt 20 ansatte.

Styrer prosjektene via Holteportalen

– Vi bruker HoltePortalen til prosjektstyring, og jeg opplever å ha god kontroll. Når jeg setter ut oppgaver til de ansatte, er de direkte linket opp til kalkylen min fra før av, så da kan jeg sitte på kontoret og følge med på hva som blir utført og hvor lang tid det tar. Jeg slipper dermed å springe rundt på byggeplassene og følge med, og kan bruke tiden på kontoret, sier Tor- Morten. – Tid er det uansett for lite av. Det er derfor vi bruker penger på systemer som gjør at vi kan kjøpe oss litt mer tid. Det hjelper! Og jeg synes kvaliteten også blir bedre. Ingen ting blir uteglemt – vi har full kontroll. Gutta ute er flinke til å bruke sjekklister og til å dokumentere hva de gjør. For oss som har mange utenlandske ansatte er det også viktig at f.eks. Holte Time er på flere språk enn norsk.

Kjerneboring er en av mange oppgaver når det gjelder rivingen av renseanlegget under Bodø svømmehall. Her Radoslaw Cieslewicz og Robert Gulbis i aksjon med boret.
Kjerneboring er en av mange oppgaver når det gjelder rivingen av renseanlegget under Bodø svømmehall. Her Radoslaw Cieslewicz og Robert Gulbis i aksjon med boret.

Jo mer man bruker SmartKalk, desto fortere går det!

– Med SmartKalk sparer jeg masse tid, sier Tor-Morten. – Når jeg først har gjort en kalkyle og skal kalkulere et nytt prosjekt, kan jeg kanskje gjenbruke 70 prosent. Har vi f.eks. restaurert et borettslag og skal restaurere et til, går det utrolig fort å kalkulere når jeg tar utgangspunkt i den første kalkylen. Det siste pristilbudet som jeg kalkulerte, på totalt rundt 13 millioner, var jeg ferdig med på et par dager.

– En annen fordel med SmartKalk er at når jeg kalkulerer på ressursnivå så kan jeg legge inn dokumentasjon samtidig. Det kan være f.eks. FDV, monteringsanvisning, produktdatablader og eventuelt stoffkartotek, forteller Tor-Morten. – Dette er en stor fordel når man som oss gjør så mye forskjellig.

Kim Larsson er under opplæring for å bli prosjektleder. Han har gått på flere kurs hos Holte innen HMS, KS og SmartKalk, og synes det er veldig lovende. Her i Nordanleggs velutstyrte maskinlager og veksted.
Kim Larsson er under opplæring for å bli prosjektleder. Han har gått på flere kurs hos Holte innen HMS, KS og SmartKalk, og synes det er veldig lovende. Her i Nordanleggs velutstyrte maskinlager og veksted.

Vil ha masse avvik registrert

– I dag må all dokumentasjon skje svart på hvitt, «gentlemans handshake» gjelder ikke lenger. Spesielt når det gjelder avvikshåndtering, sier Tor-Morten. – Jeg vil ha avvik. Jeg vil ha masse avvik, fordi det er en god kvalitetssikring på det vi utfører. Avviksskjemaene opprettes på kontraktsmøtene. Hvis det blir endringer i arbeidskontrakten, er det strenge varslingsrutiner. Avvik må meldes innenfor gitte frister i henhold til hvilken NS-standard man jobber etter. Det kan være feil på en tegning, man registrerer et avvik og får aksept for at tiltak må gjøres med tidsfrister osv. Det er mye bedre for meg at gutta registrerer avvik, spesielt når avvikene betyr ekstra arbeider, slik at vi kan få betalt for den jobben vi gjør. Det gjelder også innen HMS. Ikke bare for den økonomiske gevinsten, men for sikkerheten. Og når det gjelder timeregistrering kunne jeg ønske meg at «Holtepolitiet» ville si fra hvis aktiviteten går ned. Det hadde vært tipp topp, ler Tor-Morten.