NVE Anlegg styrer prosjekter og kvalitetssikrer arbeid med HoltePortalen

Stoppvoll, ledevoll, fangdam og massebasseng er hva hverdagen handler om for Norges vassdrags- og energidirektorats anleggsavdeling. Her snakkes det også om faresoner, aktsomhetssoner og sikker jobbanalyse. De styrer prosjekter og kvalitetssikrer arbeid med HoltePortalen.

Med store regioner og lange avstander, ønsket NVE Anlegg en felles plattform til å styre rassikringsprosjekter. Fagleder Arve Hønsi og anleggsleder Tom Atle Båtevik har begge kontor i Førde. Sistenevnte har nylig sluttført et prosjekt i Sande i Sunnfjord kommune. Anleggsleder Erlend Rønsholm er lokalisert i Hamar, og har ansvar for prosjektet på Gjerdrum.

Tom Atle Båtevik, NVE
Vi bruker HoltePortalen som vårt KS- og HMS-system, sier Tom Atle Båtevik. Her et bilde fra massebasseng i Sande.

Dyktig stab med feltbrukerapp

Fagleder Arve jobber tett med lederne som har ansvar for de ulike anleggene i regionene. Han er stolt av staben sin og forteller at de er svært dyktige. – Våre maskinførere og underentreprenører benytter feltbrukerpakkene i HoltePortalen forteller Arve. – Der registrerer de avvik, om det er HMS, RUH, eller kvalitetsavvik. Der har de også tilgang til alt av tegninger og produksjonsunderlag som vi har lagt inn, og til rutiner, sjekklister og oppgaver, samt til sikker jobbanalyse i HoltePortalen. Det er innkjøpt nettbrett til alle for at de skal få god oversikt på stor skjerm.

Tom Atle Båtevik
– Jeg kan sitte på kontoret og sjekke at de følger alle rutinene ute, sier Tom Atle Båtevik.

Fra kvikkleire til flom og skred

I Trøndelag og på Østlandsområdet er det utfordringer med bl.a. kvikkleire i grunnen. På Vestlandet er det ras og flom som er de store utfordringene. Da blir sikker jobbanalyse spesielt viktig, forteller Arve. – I risikoanalysen i HoltePortalen ser vi hva vi må være oppmerksomme på, hvilke avlastninger som kan gjøres ved å fjerne tyngende masser og hvor store gravemaskiner området tåler. Det er hydrologer og geologer som kartlegger og vi som utfører jobben.

 NVE har mange krevende oppgaver å styre. De kvalitetssikrer arbeid med HoltePortalen. Her fra anlegg Sandåa ved fossen.
NVE har mange krevende oppgaver å styre. De kvalitetssikrer arbeid med HoltePortalen. Her fra anlegg Sandåa ved fossen.

HoltePortalen – HMS og KS-system styrer og kvalitetssikrer arbeid

Naturfarevarsler i Norge er viktig å ha oversikt over, og daglig kontroll på varsom.no og yr.no er lagt inn som fast rutine i HoltePortalen. Det er også opprettet rutine for evakuering. Det at oppgaver utføres og av hvem, fremkommer tydelig i loggen.

Skredsikring
Skagekleiva skredsikring ved Sande sentrum.

Administratorbruker ser alt

Tom Atle Båtevik har selv bakgrunn som gravemaskinfører, og har jobbet 9 år i NVE. Siden august 2022 har han jobbet som anleggsleder for region Vest. – Jeg kan sitte på kontoret og sjekke at de følger alle rutinene ute, sier han. – Min jobb er å dokumentere at alt blir bygget i henhold til beskrivelsen og at sjekklistene følges til punkt og prikke. Som administrator i HoltePortalen ser jeg alt som skjer gjennom fortløpende dokumentasjon. Alt må dokumenteres till enhver tid.

– HoltePortalen gjør det enkelt å ha full oversikt over fremdriften med detaljert visning kote for kote (høydekurve) samt prosentvis oversikt. Jeg kan ta ut rapporter for å videresende. Det fungerer veldig bra.

Store avstander

Region Vest er stor, fra Rogaland i Sør til Møre og Romsdal i nord. Med jevne mellomrom deltar Tom Atle fysisk på byggemøter, hvor han fort kan bruke 5-6 timer bak rattet hver vei. Men i det daglige er det HoltePortalen som gjelder.

Prosjektet i Sande ble påbegynt i februar og overlevert kommunen i august i år. En stoppvoll og to ledevoller beskytter bebyggelse mot sørpe- og snøskred. Nå er Tom Atle i full gang med et nytt prosjekt i Hardanger.

Overingeniør Erlend Rønsholm, verneombud Kristian Skrokbæk og arbeidsleder Alf O. Saur.
På Gjerdrum har de jobbet med å avlaste skredkantene. Det er slått ned massevis av vertikale dren for å fremskynde prosessen med å tørke ut den flytende kvikkleira så den stivner igjen. Fra venstre: overingeniør Erlend Rønsholm, verneombud Kristian Skrokbæk og arbeidsleder Alf O. Saur.

Fra Hamar til Gjerdrum

Erlend Rønsholm drar ofte fra Hamar til Gjerdrum for å sjekke at prosjektet går sin gang. Selv om han styrer alt digitalt, liker han også å være tilstede for å sikre god kvalitet på jobben. – Jeg legger inn beskrivelser og produksjonsunderlag i HoltePortalen, og derfra utarbeider jeg sjekklister. Prosjektet deles inn i undergrupper, for enklere å sortere arbeidsoppgavene. Deretter legger jeg inn alle deltakere som skal ha tilgang, forteller han.

Brukt HoltePortalen et års tid

Erlend begynte i NVE i september 2021, samtidig med at HoltePortalen ble implementert. Han synes programmet var greit å lære seg, etter å ha brukt et annet system i sin forrige jobb. Og han blir stadig mer fornøyd.

Spesielt risikoanalysemodulen i HoltePortalen er han begeistret for. – Det er enkelt å se status før, underveis og etter utbedring takket være de ulike fargekodene, sier han. Og det er lett å oppdatere.

Det er bra at Holte har samlet så mye i samme app, sier overingeniør Erlend Rønsholm.
Må vi prosjektere bort risiko, stoppes jobben så lenge. HoltePortalen er et supert verktøy for akkurat dette også. Det er bra at Holte har samlet så mye i samme app, sier overingeniør Erlend Rønsholm.

Digital HMS-tavle

– Prosjektdokumentene i HoltePortalen er HMS-tavla vår i digital form, forteller Erlend. Gutta har full tilgang. Det blir et levende dokument. Sikker jobbanalyse kan brukes aktivt og redigeres ved behov. Tidligere laget vi slike på papir, men med HoltePortalen blåser ingen ting bort. Man kan stå der ute som jobben skal gjøres og skrive inn endringer direkte på nettbrettet. Og signere digitalt slik at alle vet at jobben de skal utføre er sikker, avslutter Erlend.