FDV-nøkkelen

Fra 208,- /mnd. pluss etablering

Oppslagsverket FDV-nøkkelen inneholder mengder med nyttige kostnadsdata og verdifulle råd for hvordan du kan drive effektiv bygningsforvaltning. Den omhandler alle områder innenfor budsjettering, planlegging og kontroll av kostnadsdata knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

 

FDV-nøkkelen er et praktisk verktøy for å finne svar på om ditt bygg drives til riktig kostnad. Den gir veiledning om innsparings-muligheter og tiltak som kan øke bygningens verdi.

Kostnadsdata på tre ulike detaljnivåer
 • Byggkategori, som gir deg FDV-kostnader på et overordnet nivå for over 35 ulike byggtyper
 • Komplette oppgaver som gir deg detaljkostnader for drifts- og vedlikeholdsaktiviteter med angivelse av materialkostnad og timeforbruk for ulike delytelser på NS 3420 nivå
 • Detaljpriser som gir deg mulighet til å kalkulere egne kostnader
 • Datagrunnlaget i FDV-nøkkelen er også så generelt at det kan brukes i alle faser av byggets livssyklus
Sentrale bruksområder
 • Med utgangspunkt i kostnadsdataene i FDV-nøkkelen utarbeides prognoser og budsjetter for forventet nivå på kostnader til bygningsdriften
 • Foreta kontroller av egne regnskapstall og oppsatte budsjetter for å danne seg et bilde av om måten en driver egen bygningsmasse på er kostnadseffektiv
 • Utarbeide detaljerte planer av ressursbehov for drift- og vedlikeholdaktiviteter
 • Foreta alternativsanalyser av materialvalg og valg av tekniske løsninger
Brukes også i forbindelse med:
 • prosjektutvikling og forprosjektering
 • detaljprosjektering og bygging
 • oppfølging av forvaltning, drift og vedlikehold i bruksfasen
 • ombygging

Tallene i FDV-Nøkkelen kan brukes til budsjettering av FDV-kostnader, man kan også brukes til benchmarking mot egne tall for å få en oversikt over hvordan eget nivå på FDV-kostnader er i forhold til Holtes tall.

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Programvare: FDV-nøkkelen
Fra 208,- /mnd. pluss etablering
Legg til i liste