Holte Søknad Basis

Fra 420,- /mnd. pluss etablering

Holte Søknad inneholder søknadsskjemaer og blanketter til byggesak, og er ordnet slik at du får god oversikt og struktur på byggesøknadene dine. Når søknaden er klar for innsending, kan du velge å skrive ut søknaden til papir eller sende søknaden via e-post til kommunen.

Tiltak og milepæler for bedre oversikt

Med Holte Søknad Basis kan du dele opp prosjekter i flere tiltak og milepæler. Skal man sende inn tre søknader på samme eiendom, f.eks. en enebolig, garasje og svømmebasseng, opprettes det tre tiltak på samme prosjekt: Ett tiltak for eneboligen, et annet for garasjen og det tredje for svømmebassenget. Hvert tiltak kan igjen deles opp i milepæler for å få strukturert søknaden etter ulike stadier og vedtak.

Nyttige funksjoner i Holte Søknad Basis:
  • Blankettene gjenbruker informasjon fra prosjektopplysningene. Det vil si at eiendomsinformasjon og opplysninger om ansvarlig søker, kommune og tiltakshaver fylles automatisk inn i blankettene
  • Firmanavn og kontaktpersoner hentes inn i blankettene med et tastetrykk
  • Egne eksempler på fagområder kan flettes inn i gjennomføringsplanen og ansvarsskjemaene
  • Ferdige signerte blanketter, tegninger, bilder, vedtak fra kommunen m.m. lastes opp som vedlegg. Disse kan ordnes under vedleggsgruppe og tillegges et vedleggsnummer for bedre oversikt
  • Blanketter og vedlegg i en milepæl kan sorteres etter både vedleggsnummer, blankettnavn, referanse, dato og status
  • Eget kommentarfelt for hvert dokument i søknaden
  • Mulighet for å endre status på blankettene for å få oversikt over hvilke blanketter som er klare for innsending og hvilke man fortsatt jobber med
  • Blankettene kan sendes på e-post for signering eller gjennomsyn
  • Søknaden kan sendes direkte på e-post til kommunen, med vedleggsnummeret i begynnelsen av filnavnene
  • God oversikt over sendte e-poster i egen utboks

 

Behov for kjørebok? Les om Holte Kjørebok her!

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no