Kartlegging av eiendom

Kontakt oss for prisinformasjon

Det stilles ulike krav fra eiendom til eiendom, og fra kommune til kommune, og det er ofte vanskelig å finne fram til hvilke regler som faktisk gjelder og hvordan disse skal tolkes.

Vi kan kartlegge reglene som gjelder for en konkret eiendom og avklare hvor stor del av eiendommen som kan bebygges og hva slags type bebyggelse som kan tillates.

Dersom du har et konkret prosjekt du ønsker å få vurdert opp mot kommunens regelverk, kan vi selvfølgelig også gjøre dette.

Beskrivelse av tjenesten:

Vi vil kunne kartlegge utbyggingspotensiale for eiendommen:

  • hvilke regelsett er det som gjelder?
  • hvor mye kan bebygges på eiendommen?
  • vurdere om et konkret tiltak er i tråd med arealplan og plan- og bygningsloven
  • vurdere mulighet for fradeling av eiendom
Dette trenger vi fra deg:
  • gnr./bnr., kommune
  • adresse
  • ev. skisser/tegninger (dersom det er et konkret prosjekt som ønskes vurdert)

 

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Tjenester: Kartlegging av eiendom
Kontakt oss for prisinformasjon
Legg til i liste