Regnskapseksport – en vinn/vinn-situasjon!!

Mange rørleggerbedrifter bruker ekstern regnskapsfører. Noen velger også å føre regnskapet selv, i programmer som f.eks. Visma, Mamut og DI Regnskap. Regnskapsførere bruker også disse programmene. Men hvordan kan rørleggeren egentlig eksportere inngående og utgående bilag på en enkel måte til disse systemene?

Eksportere bilag elektronisk

Ikke alle rørleggere synes det er spesielt spennende å sitte og punche inn ett og ett bilag. Det gjør faktisk ikke regnskapsførere heller. Med elektronisk regnskapseksport fra bransjesystemet JobOffice, kan leverandørfakturaer, utgående fakturaer og registrerte innbetalinger føres direkte inn som bilagsposter på rett sted en gang for alle. Det sparer både rørleggeren og regnskapsføreren tid på!
Alle bilagstall som ligger inne i JobOffice fra før er enkle å eksportere ut. Dette er en stor fordel bl.a. når det gjelder den omfattende mengden leverandørfakturaer fra rørgrossister som mottas hver måned. Alle bilag kan videresendes elektronisk til regnskapsprogrammet. JobOffice snakker med de aller fleste av de dominerende regnskapssystemene på det norske markedet.

Rørleggere som bruker JobOffice har en enklere hverdag!

Når månedens inngående og utgående bilag skal føres med alle sine fakturaer og kanskje lange og omfattende leverandørfakturaer, finnes det en enkel måte å gjøre dette på. Hvis du har bransjesystemet JobOffice i bunnen. Prosedyren kalles Regnskapseksport, og er en tjeneste du kan få utført hos Holte as. Oppsettet i JobOffice og den første eksporten gjøres via fjernstyring over pc-en fra support-avdelingen hos Holte, sammen med rørleggeren. Neste gang er det en smal sak for rørleggeren å eksportere selv, eventuelt med bistand fra Holte support – til man er trygg på at det blir korrekt.

Ryddig og riktig – på et minimum av tid

Kort fortalt er Regnskapseksport en metode for å overlevere månedens regnskap elektronisk, i en ryddig form, slik at bilagspostene stemmer overens med systemet til regnskapsfører. Holtes supportmedarbeider vil i forkant av oppsettet ta kontakt med rørleggerens regnskapsfører og tilpasse posteringene, slik at rørleggeren kan eksportere bilag korrekt med en gang. Dette er tidsbesparende for begge parter, og ikke minst blir muligheten for feilføring eliminert. Holte er i dialog med regnskapsfører helt til man er sikkert på at eksport og import er i orden – dette i tilfelle regnskapsfører ønsker å endre noe etter de første importene.

illustrasjon på regnskap
Krav fra myndighetene

For en regnskapsfører, er det viktig at tallene er korrekte. Torill Øyvik forteller om daglige rutiner som regnskapsføring, dokumentasjon og kontroll. Hennes fremste oppgave er å sørge for at regnskapet til selskapets mange kunder tilfredsstiller myndighetenes krav. Hun er ikke lei seg for at jobben hennes blir enklere når rørleggeren leverer regnskapseksport fra JobOffice. Tvert imot, hun kan bruke tiden sin bedre.  – Hvor lang tid vi skal bruke på å komme fram til et resultat, beror på to ting – kundens ryddighet og ikke minst er det avhengig av hvor effektivt vi kan klare å ta i bruk de mulighetene som de forskjellige datasystemene gir oss i dag, forteller Øyvik. – Dette er en utrolig viktig faktor.
– Vi ble kjent med JobOffice og elektronisk regnskapseksport gjennom en rørlegger blant våre kunder. Han har det desidert mest effektive regnskapet vi har kjørt! Han gjør mye av jobben selv – og leverer ferdige lister til oss – med utgående og inngående fakturaer – som ellers ville ha betydd mange timers arbeid for oss.

Lister fra banken

Også banklister med KID-nr kan hentes ut med regnskapseksport, og rørleggeren har til enhver tid full oversikt over hva som er betalt og hva som ev. må purres og når.
– Regnskapseksport via JobOffice har eliminert jobbmengden betraktelig for oss, sier Torill Øyvik. – Vi har ikke noe behov for å gjøre jobben for den enkelte kunde større enn nødvendig. Vi vil heller være ressurspersoner der det er behov for det, enn å bruke masse tid på klønete ekstrajobb.

Anbefaler JobOffice

Torill Øyvik forteller at hun anbefaler JobOffice til flere rørleggere blant sine kunder. Veletablerte som nyetablerte. – Jeg synes det er utrolig viktig at man kan nyttiggjøre seg den effektivisering- en disse systemene åpner opp for. Det gjør arbeidsdagen min ryddigere og mer oversiktlig også.

FAKTA

 • JobOffice og Regnskapseksport:
 • Spar utgifter til regnskapsfører
 • Spar tid med elektronisk overføring
 • Alt dette kan du eksportere:
  • utgående fakturaer
  • registrerte innbetalinger
  • nedlastede leverandørfakturaer
 • Holte gjør hele jobben med å sette opp Regnskapseksporten
 • Neste gang er det en smal sak for rørlegger å eksportere selv
 • JobOffice og Regnskapseksport forenkler hverdagen
 • En fordel for både rørlegger og regnskapsfører