Søknad om Arbeidstilsynets samtykke – Spørsmål og svar

Søknad om Arbeidstilsynets samtykke er Holte ByggSøk sitt nyeste familiemedlem. I desember holdt vi et webinar om dette. Engasjementet var stort og spørsmålene mange. Under ser du spørsmål og svar fra webinaret.

Kan tiltakshaver fylle ut søknaden selv?

Dersom du ønsker at tiltakshaver skal fylle ut søknaden via din bruker, må du gi tiltakshaver tilgang til egen lisens på din konto i Holte ByggSøk.

Kan tiltakshaver signere søknaden elektronisk?

Nei. Arbeidstilsynet planlegger en løsning for innhenting av tiltakshavers samtykke, tilsvarende løsningen som finnes i byggesøknaden, men vi vet ikke når denne løsningen vil være på plass.

Er søker ansvarlig for innholdet i søknaden?

Søknaden sendes inn på vegne av tiltakshaver og det er tiltakshaver som skal ha ansvaret for innholdet i søknaden. Inntil Arbeidstilsynet har laget en løsning for å innhente tiltakshavers signatur elektronisk, anbefaler vi at du sender over en forhåndsvisning av søknaden til tiltakshaver og ber om en bekreftelse på at innholdet er korrekt – før du sender søknaden til Arbeidstilsynet.

Hvordan legge til selve byggesøknaden, denne skal vel Arbeidstilsynet ha?

Ved digital innsending via Fellestjenester BYGG (som i Holte ByggSøk) trenger du ikke legge ved selve byggesøknaden til Arbeidstilsynet.

Hvilke navn bør vedleggene ha?

Vi anbefaler at du benytter filnavn som er beskrivende for innholdet i filen. Dette gir både deg og Arbeidstilsynet bedre oversikt over innholdet i søknaden.

Må man søke om arbeidstilsynets samtykke på alle tiltak?

Kommunene praktiserer dette svært ulikt og med en rund hånd. Men, hovedregelen er at man skal innhente Arbeidstilsynets samtykke ved alle søknadspliktige tiltak i arbeidsbygg, uavhengig av hvor lite tiltaket er.

Når må Arbeidstilsynets samtykke foreligge?

Senest ved søknad om igangsettingstillatelse (ikke krav ved rammesøknadstidspunktet).

Kommer det en løsning for endring eller supplering av søknaden?

Før vi evt. lager en løsning for dette i vårt system må Arbeidstilsynet legge til rette for løsningen i Fellestjenester BYGG. I dag kan du respondere på vedtaket direkte i Altinn, i samme meldingen som du har mottatt fra Arbeidstilsynet. Ønsker du et nytt samtykke behandlet automatisk, må dette sendes inn som en sy søknad til Arbeidstilsynet.

Kan man benytte søknaden selv om tiltaket ikke ivaretar alle kravene til Arbeidstilsynet?

Ja, man kan benytte søknadsløsningen også der tiltaket avviker preaksepterte løsninger, men søknaden vil da ikke få et automatisk samtykke. Punktet med avvik blir sendt til behandling av en saksbehandler hos Arbeidstilsynet.

Hvor lang saksbehandlingstid kan man forvente?

Automatisk samtykke blir som regel gitt innen få minutter.

Hvorfor kan man ikke velge «ikke relevant» på spørsmål som ikke er relevante for tiltaket?

Arbeidstilsynet mener kvaliteten på søknaden blir bedre slik spørsmålsstillingen er bygget opp. Dersom et forhold ikke er relevant for ditt tiltak må du først svare «Nei» på spørsmålet for så å svare «nei» på om forholdet er et tema i det søknadspliktige tiltaket.

Hvorfor må man henvise til minst ett vedlegg i hvert punkt? Hva om det er samme vedlegget som gjelder for alle punktene?

Arbeidstilsynet ønsker at søker skal ha et bevisst forhold til alt innhold, og mener riktig innhold sikres best ved at søkner henviser til et bestemt vedlegg for hvert punkt. Mange punkt vil derfor kunne henvise til det samme vedlegget.

Kan man samle alle filene i ett stort vedlegg og vise til dette?

I teorien er svaret ja, men dette er nok ikke en løsning Arbeidstilsynet blir veldig glade for. Du må uansett koble filen til hvert spørsmål i egenerklæringen.

Hva koster det å søke om arbeidstilsynets samtykke og hvem får regninga?

Det er ingen ekstra kostnader for å sende inn søknaden via Holte ByggSøk. Søknad om Arbeidstilsynets samtykke er del av lisenskostnaden din.

Saksbehandlingsgebyret til Arbeidstilsynet finner du i kapittelet «oppsummering og innsending». De sender faktura jf. opplysningene du har gitt i kapittelet «tiltakshaver».

Kan jeg få Arbeidstilsynets samtykke direkte inn i Holte ByggSøk?

Nei. Inntil Arbeidstilsynet har laget et API for dette vil ikke vi kunne fange opp vedtaket. Tiltakshaver og ansvarlig søker vil finne vedtaket i Altinn.

Når vi mottar samtykket, kan dette trekkes tilbake?

Ja. Arbeidstilsynet kan gjøre tilsyn og vil trekke tilbake samtykket dersom de finner at samtykket er gitt på sviktende grunnlag. Det er derfor viktig at det som erklæres via søknaden er korrekt.

Oppdateres statusen på søknaden i HBS når vedtaket blir gitt?

Nei. Inntil Arbeidstilsynet har laget et API for dette vil ikke vi kunne fange opp statusen på saken. Vi kommer til å legge til rette for at du kan sette din egen status tilsvarende som i byggesøknaden.

Hvem skal vi kontakte om vi har spørsmål til søknad om Arbeidstilsynets samtykke?

Har du spørsmål til funksjonaliteten i søknadssystemet kan du kontakte Holtes supportavdeling på byggsok@holte.no. Faglige spørsmål skal rettes direkte til Arbeidstilsynet.