Starte for deg selv?

Vurderer du å starte egen bedrift? Det kan være mye å sette seg inn i, når man skal starte for seg selv. Du har kanskje ikke bestemt deg for selskapsform ennå? Det finnes ulike type selskapsformer og hva lønner seg for deg og ditt selskap?

Ved å velge et enkeltpersonforetak (EPF) har du selv det fulle og hele økonomiske ansvaret for virksomhetens forpliktelser. Det er ikke krav til selskapskapital og det er ikke revisjonsplikt for de minste ansvarlige selskapene. I tillegg er det lite administrasjon som skal til, ved å velge denne selskapsformen.

Dersom du danner et aksjeselskap (AS), har ingen av eierne personlig ansvar, men må stille med en aksjekapital på minimum 30 000 kroner, aksjeinnskuddet må bekreftes av revisor eller en finansinstitusjon.

Vurderer du derimot ansvarlig selskap ANS/DA, da er ansvarsformen en sammenslutning hvor to eller flere eiere samlet eller hver for seg har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld.

Bruk tid på å sette deg inn i de ulike selskapsformene før du skal starte egen bedrift

Det finnes flere selskapsformer enn disse også, blant annet Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), denne selskapsformen er aktuell dersom et utenlandsk foretak ønsker å drive virksomhet i Norge. Det er viktig å merke seg at den norske avdeling er ikke et eget rettssubjekt.

Det kan være en god investering å sette seg inn i de ulike selskapsformene, velger du selskapsformen EPF, DA og ANS, må du være klar over følgende:

  • Personlig risiko
  • Ingen sosiale rettigheter
  • Ugunstige skatteregler

Er du i tvil, eller trenger du mer informasjon om selskapsformer, er www.altinn.no en fin informasjonskilde.

Holte FRI

Når du nå har fått en innføring i de ulike selskapsformene, skal du kanskje velge et timeregisteringssystem også. Hva med å velge et system som gir deg time registering og fakturering i ett system? Med Holte Fri kan du registrere timer og kostnader på en rask og trygg måte. Du kan sende faktura til kunden din og du kan eksportere både timelister og fakturaer til regnskapsfører. Og du, det beste av alt, HOLTE FRI – GRATIS FOR ALLE FIRMA FOR ALLTID!