Strømlinjet arbeidsmetode fra kalkyle til gjennomføring

Mo i Ranas jernverkstomt er blitt en moderne industripark. Der holder blant annet entreprenørselskapet MOMEK CIVIL til, en del av MOMEK GROUP. HolteMagazinet kommer på besøk en dag i mars hvor brøytekantene fremdeles er høye. Prosjektsjef Ørjan Bjørnmyr byr på kaffe, men kommer tilbake med Farris og forteller at vannet dessverre har «frøsse». Sånt kan skje i nord. Men nettilgangen er det ingen ting å si på, og SmartKalk virker som det skal.

MOMEK CIVIL er en sentral aktør for det grønne skiftet i lokalsamfunnet med sine i overkant av 80 ansatte. De har hatt virksomhet på Mo i 15 år, og er involvert i mange spennende prosjekter. Et av de større prosjektene akkurat nå, er ombyggingen av et gammelt fabrikklokale til pilotfabrikk for batteriproduksjon, et bygg på 13 000 m2. Et annet spennende prosjekt som snart skal fergstilles, er et nytt hotell på den verdenskjente lundefugløya Lovund.

Ørjan Bjørnmyr, Momek Civil
– Vi er veldig fornøyd med profesjonaliteten i SmartKalk, særlig etter at vi gikk over til den skybaserte løsningen.sier Ørjan Bjørnmyr, prosjektsjef i MOMEK CIVIL i Mo i Rana.

Har brukt SmartKalk i 10 år

I starten av virksomheten, da omsetningen var mindre og prosjektene mer oversiktlige, funket det nok greit med regnestykker på gamlemåten. Men etterhvert som produksjonen skjøt fart, ble det behov for et profesjonelt kalkulasjonssystem. I dag omsetter de for 150 – 200 millioner i året, og de siste 10 årene har MOMEK CIVIL benyttet SmartKalk fra Holte til å kalkulere sine mange prosjekter. Ørjan forteller at de er veldig fornøyd med profesjonaliteten i SmartKalk, særlig etter at de gikk over til den skybaserte løsningen. MOMEKs prosjektavdeling kalkulerer alt fra nybygg til omfattende restaureringsarbeider.

Tester ut SmartKalk Produksjon

Ørjan forteller at de nå også er midt i en utprøvingsfase hvor de tester ut styringsverktøyet SmartKalk Produksjon. Denne utprøvingen er det prosjektleder Olav Hauknes som har ansvaret for. Olav har tømrerbakgrunn og har etterutdannet seg til ingeniør, mens Ørjan er siviløkonom. De utfyller hverandre godt, og er begge enige om at et styringsverktøy som virkelig styrer prosjektene er hva de trenger for å komme enda et skritt videre i den digitale hverdagen. Olav har jobbet med andre kalkulasjonssystemer før, men er veldig klar på at han liker SmartKalk bedre. – SmartKalk er mer oversiktlig enn andre kalkyleprogrammer sier han. Det er også lett å legge inn IFC-filer fra arkitekt, og hvis du gjør endringer så justerer kalkylen seg selv.

Byggeleder Terje Johannessen, prosjektleder Olav Hauknes og prosjektsjef Ørjan Bjørnmyr, Momek Civil.
Etterhvert som bedriften vokste og produksjonen skjøt fart, ble det behov for et profesjonelt kalulasjonssystem. I dag omsetter de for 150 – 200 millioner i året, og benytter SmartKalk fra Holte til å kalkulere sine mange prosjekter. Fra venstre: byggeleder Terje Johannessen, prosjektleder Olav Hauknes og prosjektsjef Ørjan Bjørnmyr.

Som å kjøre bil med bind for øynene

– Prosjektvurdering er kjernen i vår økonomistyring, forteller Ørjan. – Her samler vi all informasjon rundt prosjektets økonomi. Opprinnelig kalkyle, revidert kalkyle, dekningsbidrag, endringer, jobbpakker hvor vi måler produksjonen underveis, påløpte kostnader, påløpte timer, fakturerte inntekter, likviditet, vurdering av ferdigstillelse og periodisering. Dette skal til sammen gi oss et løpende tallgrunnlag som vi kan stole på, og ikke minst gi styret og ledelsen i bedriften et beslutningsgrunnlag som har verdi.

– Det å ikke ha riktig programvare for prosjektstyring, kan sammliknes med å kjøre bil med bind for øynene, sier Ørjan. – Derfor tar ikke vi lett på avgjørelsen når det skal velges et underliggende system for å følge opp prosjektene våre.

Strømlinjet fra kalkyle til gjennomføring

– Vi har over lang tid utarbeidet en arbeidsmetodikk som har gitt oss kontroll i våre prosjekter. Med SmartKalk som kalkulasjonsverktøy sammen med underliggende systemer for oppfølging, har vi økt våre marginer og betydelig redusert feil i vår rapportering.

Vår arbeidsmetodikk er mye av kjernen for å lykkes, men vi ønsker å kartlegge om det er mulig for oss å jobbe enda smartere. Vi ser derfor på om SmartKalk Produksjon kan tilføre oss ytterligere verdi. Vi ønsker ikke å gi slipp på vår metodikk, og hvis SmartKalk Produksjon kan underbygge den gjennom en fleksibel løsning og gi en strømlinjet arbeidsmetode fra kalkyle til gjennomføring, blir valget enkelt.

I første omgang har vi valgt å gjennomføre ett prosjekt i denne modulen. Når dette er sluttført i juni, vil vi vurdere om vi tar hele eller deler av programmet i bruk på alle våre prosjekter, sier Ørjan.

Olav Hauknes, Momek Civil
– SmartKalk er mer oversiktlig enn andre kalkyleprogrammer, sier prosjektleder Olav Hauknes. Han er nå også i gang og tester ut SmartKalk Produksjon.

Det skjer mye på Mo

Begge gutta har stor tro på fremtiden. Olav forteller at Mo i Rana er den eneste byen i Nordland som har hatt befolkningsvekst i 2021. Det er stor byggevirksomhet her og det blir mange spennende prosjekter framover. Med kun 26 000 innbyggere trengs det å rekruttere flere folk. Blant annet skal det bygges ny storflyplass som skal stå klar i 2025. Den åpner for mange nye muligheter, og vil nok bidra til at det blir mer attraktivt å bo her.

– Her er det kort vei til alt og rushtrafikk eksisterer ikke. Hvor ellers i landet har du tilgang til en så flott kystlinje, så kort vei til fjells, flott natur på alle kanter, ny stor klatrehall og mange spennende nye arbeidsplasser? Med storflyplass blir også tigjengeligheten til resten av landet og verden utenfor en helt annen, sier Olav. – Vi gleder oss til å være med videre på den digitale utviklingen og den papirløse
byggeplassen. Vi er en del av det grønne skiftet og bevisstgjøringen på det med å spare energi. Dette ser vi hos byggherrene også, sier Ørjan. – Hvilke krav de stiller til materialer, til gjenbruk, til avfallshåndtering osv. og vi gleder oss til fortsettelsen.

Det er vel heller ingen ulempe for dem at SmartKalk snart også kan kalkulere miljøavtrykk i byggekostnadskalkylen.

Finn ut mer om SmartKalk

Finn ut mer om SmartKalk Produksjon