Veidekke storfornøyd med HoltePortalen!

Veidekke storfornøyd med HoltePortalen!. I 2012 påbegynte vi i Holte arbeidet med å lage en heldigital samhandlings-plattform for bygge- og anleggsprosjekter – HoltePortalen. For å realisere visjonen om digital byggeplass inngikk Holte et pilotsamarbeid med Veidekke-entreprenøren Seby rundt utvikling av elektroniske sjekklister og byggeplassapplikasjoner.

Høsten 2015 ønsket også Veidekke – Avdeling Telemark/Vestfold å benytte de nye løsningene i HoltePortalen på sine nybygg. Dette sa vi selvsagt ja til, og samarbeidet har vært gjensidig godt gjennom de 10-12 prosjektene som fortsatt pågår eller er ferdige.

Enklere kvalitetssikring

Veidekkes ønske om enklere måter å kvalitetssikre arbeidet på har vært viktig, og vår satsning på HoltePortalen og digital kvalitetssikring var således midt i blinken.

Løsningen Veidekke jobber på inneholder mer enn 50 brukere totalt som hittil har håndtert ca. 1500 sjekklister med tilhørende sjekkpunkter. De fleste av disse er også knyttet opp mot fotodokumentasjon. Noe som gjør at en relativt stor mengde data skal håndteres og tas vare på.

Nyttig besøk på Veidekkes byggeplass

I desember 2016 ble hele Holtes fagavdeling invitert ut på en av Veidekkes byggeplasser. For våre fagkonsulenter gir slike besøk viktige erfaringer å ta med seg i det daglige arbeidet med å tilpasse og stadig videreutvikle systemene. Det å få komme ut og se hvordan både systemer og prosjekt fungerer i praksis, er spennende og ikke minst lærerikt og nyttig.

Fagavdelingen i Holte hos Veidekke

Prosjektet er et større leilighetskompleks i Tønsberg, der Veidekke er totalentreprenør. På besøksdagen var man i full gang med å støpe og armere for bygging av parkeringskjeller.

Tilbakemeldingene vi i Holte har mottatt fra Veidekke både underveis i samarbeidet, og spesielt i dette prosjektet, understreker at Veidekkes ansatte gjennom bruk av Holte-portalen, har fått en mye enklere arbeidsdag. Ved hjelp av god toveiskommunikasjon har vi utviklet samarbeidet med fokus på at prosesser og verktøy hele tiden kan forbedres. Å lære opp prosjektledelsen underveis har vi også bidratt til. Slik at oppsettet fra prosjekt til prosjekt har kunnet gå effektivt og knirkefritt.

–  Vi gleder oss til fortsettelsen av samarbeidet, sier Christopher A. Najdek, anleggsleder i Veidekke Telemark/Vestfold.

Det gjør vi i Holte også!