Best på nabovarsel

Vi er stolte av å fortelle at Holte ByggSøk er best på nabovarsel. Her skjer alt digitalt via Altinn. Med Holte ByggSøk sparer du mange manuelle operasjoner og dermed mye tid på nabovarsling.

Med Holte Byggsøk trenger du ikke lenger å bestille naboliste fra kommunen, systemet henter informasjon direkte fra matrikkelen. Alt du som søker trenger å gjøre, er å gå inn i kartløsningen som finnes i systemet, klikke på hvilke eiendommer du ønsker å varsle, og vips er nabolisten klar. Enklere blir det ikke!

Velg naboer fra kart

Når du har valgt dine naboer, blir disse automatisk lastet inn i systemet. Deretter fyller du bare inn nødvendig nabovarselinformasjon; hva som skal varsles, om du f.eks. skal søke dispensasjoner, laster opp tegninger og trykker «send».

Etter få minutter mottar du en melding fra Altinn om at varselet er sendt. I din innboks i Altinn vil det ligge en kvitteringsdel samt den informasjonen som naboen har fått. Systemet henter dette rett inn i søknaden, du mottar kun et varsel til orientering.

Det er Altinn som sørger for at informasjonen blir distribuert i de elektroniske postkassene til naboene. Har noen reservert seg mot elektronisk post, vil disse automatisk få tilsendt brev i posten.

Du slipper å skrive ut bunker med ark, du slipper å fylle ut en haug med blanketter, du slipper å gå på posten og du slipper å betale for å sende nabovarslene rekommandert. Du sparer også masse tid og ergrelser.

Digitalt samtykke

Svarfristen for nabovarsel er 14 dager. Når naboene får epost om at de har fått varsel i Altinn, må de logge seg på for å sjekke. Deretter kan de velge å gi et stille samtykke ved ikke å gjøre noe, de kan gi sitt aktive samtykke, eller de kan komme med en merknad. Dersom alle naboene aktivt samtykker, trenger du ikke å vente de 14 obligatoriske dagene med å sende inn søknaden.

Når fristen for nabovarsel er gått ut i Holte ByggSøk, mottar du et varsel. Er det kommet inn merknader som svar i Altinn, hentes disse automatisk og fortløpende inn i systemet og følger med søknaden når denne sendes til kommunen – sammen med ditt tilsvar. Får du en merknad inn fra en annen kanal, f.eks. på e-post, kan denne enkelt lastes opp i søknaden.

Unngå å forholde deg til alt for mange

Visste du at du ikke trenger å forholde deg til alle naboer i et sameie?

Stadig flere har store sameier som naboer. Når du henter inn naboliste i kartet, vil du få opplysninger om hver enkelt seksjonseier, og nabovarsel distribueres til hver enkelt via Altinn. Du kan jo tenke deg hvor mange protester dette kan bli. I slike tilfeller har vi lagt opp til at du heller kan sende nabovarsel kun til eiendommens forretningsfører. Det finnes pr. i dag ingen register som knytter forretningsfører og matrikkelinformasjon sammen, dette er derfor informasjon du selv må hente fra f.eks. Brønnøysundregisteret. Systemet hjelper deg selvfølgelig også med denne jobben.

Altså: Best på nabovarsel!

 

Les mer om Holte ByggSøk

Les også: Byggesøknaden som guider deg i mål

Les også: Holte ByggSøk holder styring over fagene