Byggesøknaden som guider deg i mål

At søkers rolle i en byggesaksprosess er krevende, har vi i Holte hatt fokus på under utviklingen av Holte ByggSøk. Vi har deg og dine behov som søker i sentrum, og har laget en løsning som bedrer din rolle. Det at du skal få størst mulig verdi ut av løsningen har vært viktig for oss. Dataene er kanskje de samme, men verktøyet er nytt og helt unikt. Holte ByggSøk er byggesøknaden som guider deg i mål.

Holte ByggSøk guider deg i mål.

Det finnes flere måter å sende inn søknad på, både elektronisk og med papirblanketter. Felles for de fleste av disse er at de ikke gir søkeren god styring. Med Holte ByggSøk derimot, samles all dokumentasjonen på ett sted. I tillegg guider søknaden deg igjennom prosessen med enkel veiledning og smarte tips underveis. For å sikre at søknaden blir riktigst mulig, indikerer systemet gjennom symboler når det mangler informasjon. Feil og mangler som lett kan oppstå på blanketter på skjerm og papir lukes bord, og selve kvaliteten på søknaden heves.

En dynamisk prosess

Holte ByggSøk er dynamisk. Det betyr bl.a. flere muligheter for deg som søker til selv å styre informasjonsflyten og til å tilpasse data. Med denne logikken slipper du dermed å gå over til en manuell blankettløsning, selv om dataene ved første innsending viser seg å være feil eller mangelfulle. Du kan også velge å starte opp søknadsløpet i Holte ByggSøk midt i byggeprosessen, f.eks. kan du starte rett på søknad om midlertidig brukstillatelse, selv om de foregående delsøknadene ble sendt inn på annet vis.

Når du påbegynner en søknad er det kanskje ikke helt avklart om du skal sende inn en rammesøknad eller en søknad i ett trinn. Med Holte ByggSøk er det lett å endre dette underveis med et par tastetrykk.

Fullintegrert med Altinn

Holte ByggSøk er fullintegrert med Altinn. Dette gjør at de ulike aktørene kan signere sin dokumentasjon elektronisk ved pålogging med BankID, at søknaden og gjennomføringsplanen kan sendes digitalt til kommunene, samt at alt av nabovarsel skjer digitalt.

Holte ByggSøk gjør det også lettere å foreta oppslag tilbake i prosjekter hvis det dukker opp spørsmål, og det er enkelt å sende ut e-post fra systemet til de ansvarlige foretakene.

Frittstående modul i HoltePortalen

Holte ByggSøk er en frittstående modul i HoltePortalen. Den fungerer godt alene men snakker også med støttemoduler som f.eks. kontaktregister og ikke minst fellestjenester som er lagret på Altinn-plattformen.

Les mer om Holte ByggSøk

Les også: Holte ByggSøk holder styring over fagene 

Les også: «Best på nabovarsel»