Holte ByggSøk holder styring over fagene!

Det er stor forskjell på det å utarbeide en byggesøknad og det å fylle inn en byggesøknad. Prosessen med utarbeidelse og innhenting av dokumentasjon tar tid, og ansvarlig søker har ofte mange prosjekter gående på samme tid. Holte ByggSøk er dynamisk og hjelper søker med å styre hele prosessen samtidig som søknaden utarbeides. Når siste dokument og signatur er på plass, kan den sendes direkte inn til kommunen.

Søker skal sørge for at søknaden er komplett når denne sendes inn og har bl.a. ansvaret for å sikre at tiltaket det søkes om er tilstrekkelig belagt med nødvendige ansvar. Dette innebærer bl.a. at søker må kartlegge hvilke fagområder som er nødvendig for det aktuelle byggeprosjektet, hvordan ansvaret skal fordeles mellom ulike foretak og så innhente ansvarsretterklæringer fra disse.

Holte ByggSøk holder styring over fagene

Holte ByggSøk har et eget administrasjonsverktøy som heter «fag og foretak». Her kan søker «preppe» med alle nødvendige fagområder lenge før disse legges til i gjennomføringsplanene og lenge før foretakene er valgt. Sammen med selve søknaden gir dette verktøyet søkeren stålkontroll.

Alle foretak kan signere elektronisk

Alle foretakene som skal ha ansvarsrett kan signere sin erklæring elektronisk ved pålogging i Altinn. Signeringen kan skje underveis i prosessen, hvilket gir stor fleksibilitet. Ettersom foretakene blir valgt, kan søker oppdatere informasjonen i «fag og foretak». På denne måten oppdateres gjennomføringsplanen og systemet genererer automatisk nødvendige erklæringer om ansvarsrett.

Holte ByggSøk hjelper søker med å holde oversikt over hvilke foretak som har signert eller ikke, her kan søker også enkelt sende foretakene en påminnelse hvis signaturen deres lar vente på seg. Siden det er slik at ikke alle foretak er fortrolige med å signere elektronisk, tar systemet hensyn til dette. Du finner derfor statuser som «ikke sendt», «venter på elektronisk signatur», «signert i Altinn», «venter på manuell signatur» og «signert manuelt».

Et dynamisk verktøy

Holte ByggSøk er et digitalt arbeidsverktøy, ikke kun en innsendingsplattform. Det er derfor et godt administrasjonsverktøy som gir styring fra første delsøknad og helt fram til ferdigattest er gitt.

I Holte ByggSøk kan søker administrere og oppdatere søknadsdokumentasjonen underveis og sikre at søknaden til enhver tid inneholder den siste oppdaterte versjonen av bl.a. kart og tegninger. Takket være en innebygd valideringstjeneste, vil søker til enhver tid ha oversikt over hvilken dokumentasjon som mangler før søknaden kan sendes inn.

Les mer om Holte ByggSøk

Les også: Byggesøknaden som guider deg i mål  

Les også: «Best på nabovarsel»