Byggesøknadsblanketter fra da til nå – og fremover

Fra da til nå..

Har du jobbet med byggesøknader i mange år, har du antagelig et nært forhold til de standardiserte søknadsblankettene. De du kan skrive ut og fylle inn for hånd om du skulle ønske det. De som har egne og godt innarbeidede nummer, f.eks. «blankett 5175»….

 

Kanskje er du en av flere som har benyttet DiBKs digitale ByggSøk-løsning? Der finnes de samme blankettene, men i en annen visuell form og med digital utfylling. Jeg jobbet som byggesaksbehandler i Oslo kommune da de første byggesøknadene fra direktoratets løsning ble utarbeidet, og jeg tok meg stadig i å tenke at «den saken her venter jeg med til i morgen, og i morgen, og i morgen…». Vi hatet de nye blankettene i starten, men så ble vi vant med de også.

..og fremover

Det at bransjen nå lager egne søknadsløsninger, betyr ikke at de standardiserte blankettene går av med pensjon. Det å ha blankettene i bunn, gir en klar føring for hvilke opplysninger en søknad skal inneholde. De nye digitale søknadsløsningene er bare en annen måte å fylle ut blankettene på – og så sendes de inn til kommunen i en ny standardisert form, med et utseende som i fremtiden forhåpentligvis blir enda bedre. Kommunene begynner heldigvis å bli vant med de – altså de nye digitale søknadene og skjematikken som genereres der.

Nye søknadsblanketter

DiBK har nylig vedtatt endringer i en rekke blanketter. Den 1. oktober legger DiBK ut de nye blankettene på sine nettsider. I løpet av 2020 vil de samme endringene implementeres i Holte ByggSøk.

Den største endringen er innføring av tiltaksklasse for ansvarlig søker og synliggjøring av søkerfunksjonen i gjennomføringsplanen. I tillegg erstattes kolonnen for «fagområde» med «funksjon». Bakgrunnen for dette vil jeg synliggjøre i et eget blogginnlegg.

Erklæring om ansvarsrett

Ansvarlig søker erklærer sin ansvarsrett som SØK i blanketten «søknad om tillatelse til tiltak». Det er altså ikke slik at søker skal signere en egen erklæring om ansvarsrett på samme måte som prosjekterende, utførende og kontrollerende foretak må gjøre.  Det er kun når ny søker overtar søkeransvaret etter at tillatelse er gitt, at blanketten «erklæring om ansvarsrett» skal benyttes. Med de nye blankettene vil tiltaksklassen til søker fremkomme av hovedskjemaet «søknad om tillatelse til tiltak. Sloss du mot en kommunen som mener noe annet (det hender erfaringsvis både titt og ofte), kan du henvise de til DiBKs kommune-veiledning HER.

Gjennomføringsplan

Ansvarlig søker vi synliggjøres med tiltaksklasse i ny gjennomføringsplan. Det er viktig å merke seg at ansvarlig søker ikke skal føres inn i selve tabellen fordi søker ikke skal avgi noen samsvarserklæringer. Ansvarlig søker får derfor et helt eget felt. Som nevnt erstattes gjennomføringsplanens kolonne nr. 1 «fagområder» med «funksjon» (PRO, UTF, KONTROLL).

Les også: Når DiBKs byggsøk pensjoneres..

 

Test Holte ByggSøk GRATIS