Det nye favorittverktøyet for HMS-arbeid! – vernerunder

Vernerunden er et av de sentrale virkemidlene for å oppnå en sikker arbeidsplass. Nå kan Holte tilby en egen løsning for å gjennomføre vernerunder. Vernerunder kan med denne løsningen gjennomføres effektivt med en skreddersydd app for mobil eller nettbrett.

Løsningen er basert på at det skal være enkelt og effektivt å registrere avvik og at den som skal rette opp avviket får beskjed med en gang.

Fra papir og blyant til app!

Før jeg begynte med utvikling av HMS- og KS-løsninger i Holte, jobbet jeg som HMS-leder i Skanska. Jeg hadde mange mørke og kalde runder  med papir, blyant og underlag og notert ned avvik på byggeplasser. Etter avsluttet vernerunde måtte avvikene registeres og skannes inne på kontoret og rapport sendes ut til de enkelte ansvarlige for avvikene. Eventuell bildedokumentasjon til de ulike avvikene måtte også fås med i vernerunderapporten, noe som ofte tok tid å få på plass.

Effektive vernerunder

Med Holte Vernerunder derimot, kan avvik registreres elektronisk, nødvendig bildedokumentasjon inkluderes der og da, og rette vedkommende får beskjed umiddelbart. Dermed kan avvik i mange tilfeller være både registrert og lukket før vernerunden er fullført, og man har også god kontroll med at avvik faktisk blir lukket.

Enklere å forebygge avvik

I tillegg til at både selve gjennomføringen av vernerunden og lukkingen av avvikene blir mer effektiv, vil firmaer som bruker systemet få god oversikt over gjentakende avvik. Dermed blir det enklere å forebygge stadige gjentakelser av de samme avvikene.

Lønnsomt for alle parter

Da jeg jobbet som HMS-leder var notatblokken min som regel full av avvikspunkter. Rot og manglende framkommelighet, manglende merking av kjemikalier og manglende bruk av verneutstyr var noen av gjengangerne. Det er lønnsomt for alle parter å forhindre ulykker på arbeidsplassen.