Er vedleggskravene til nabovarsel for strenge?

Synes du vedleggskravene til nabovarsel er for strenge? For mange tiltak er det ofte ikke relevant å legge ved tegninger i nabovarselet, men likevel kreves de. Flere av våre kunder er frustrerte over dette og synes at kravene til vedlegg i nabovarsel er for strenge. Vi har blitt spurt om å lette litt på kravene i Holte ByggSøk, men det kan vi dessverre ikke.

 

Gå til månedens tips

Hvem krever vedlegg og hvorfor?


Vi driver på konsesjon fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og det er de som bestemmer hvilke krav vi må stille i Holte ByggSøk.

Hvilke vedlegg som må følge nabovarselet er basert på hvilken tiltakstype som er valgt i søknaden. Tiltakstypene sjekkes opp mot kravene i de nasjonale sjekklistene, som er laget av DiBK. For eksempel sier de nasjonale sjekklistene at det holder å legge ved situasjonsplan om du skal søke om å rive hele bygg, både de som er større og mindre enn 50 m2, og ved alle deletiltak (arealoverføring etc.). I andre typer tiltak, som for eksempel oppføring av nybygg, kreves i tillegg tegninger.

DiBK vil vurdere en endring


Til tross for at det ikke er vi som bestemmer hvilke vedleggskrav som gjelder ved nabovarsel, har vi flere ganger forsøkt å få DiBK til å lempe på kravene. For en tid tilbake gikk de med på å redusere kravet fra to tegninger til én.

DiBK mener at siden man som oftest må vedlegge tegninger til en søknad, kan disse like gjerne sendes til naboene sammen med nabovarselet også. På spørsmål om de kan fjerne krav til tegninger for bl.a. bruksendring svarer de: Ulempene ved å fjerne krav til tegninger, vil være større enn fordelene. Det er svært få tiltak hvor det er unødvendig å sende med en tegning. Hvis vi fjerner kravet til tegninger, tror vi at mange dessverre vil droppe å sende inn tegninger i tiltak der dette er påkrevd. Videre mener de at tegningene kan hjelpe naboene å identifisere bygget.

DiBK sier samtidig at de vil se på muligheten til å endre kravene neste gang tjenestene skal revideres, men at de foreløpig vil beholde det slik det er i dag. Om DiBK endrer kravene vil også vi kunne endre kravene i Holte ByggSøk.

Hva sier Byggesaksforskriften?


Byggesaksforskriften (SAK10) § 5-2 sier at et «varsel skal inneholde de opplysninger som skal gis ved søknad, i den grad det berører naboers eller gjenboeres interesser. Målsatt situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger skal vedlegges varselet, med mindre det ikke er relevant.»

Du kan lese hele bestemmelsen her:

Tips: Har du en søknad som ikke krever tegninger så kan du laste opp et PDF-vedlegg. Vi anbefaler at du da skriver en tekst i filen, fremfor å sende med en tom fil. Da vil du unngå unødvendige henvendelser fra naboer om den tomme filen. Du kan gjøre det så enkelt at du lager en PDF-fil med f.eks. teksten: «Fasade- eller snittegning er ikke relevant for denne søknaden«. 

Fullstendig logg over endringer vil til enhver tid være tilgjengelig for deg i HoltePortalen:

 

Logo Månedens tips Holte ByggSøk

 

 

 

MÅNEDENS TIPS:
Visste du at du kan versjonshåndtere dokumenter i dokumentmodulen?

Vet du at du kan lagre og versjonshåndtere dokumenter i dokumentmodulen, for så å laste opp til Holte ByggSøk? Dokumentmodulen finner du i menyen til venstre. I denne kan du opprette mapper og strukturere all dokumentasjon, tegninger og vedlegg du har i et prosjekt. Det vil alltid være den siste versjonen som lastes opp i Holte ByggSøk. Men vær oppmerksom på at dersom dokumentet allerede er lastet opp i søknaden, vil det ikke oppdateres automatisk i søknaden, om du laster opp en ny versjon i dokumentmodulen.

I bedriftsfanen kan du lage en mal på en mappestruktur, slik at alle i foretaket kan bruke likt mappeoppsett i prosjektene. De som er ute på byggeplass kan også få tilgang til dokumentene via dokumentasjonsappen til Holte, dersom de er deltakere i ditt prosjekt. Du gir tilgang via knappene til høyre, se illustrasjon.