Ha ryggen fri med den nye avhendingsloven!

1.1.2022 trådte den nye avhendingsloven i kraft. Konsekvensene for byggebransjen er inngripende, og spesielt for VVS. Men lovpålagte dokumentasjonskrav kan løses på en enkel måte gjennom sjekklister, VVS dokumentasjon og FDV. Heldigvis finnes det gode digitale verktøy hos Holte. Slik at du kan ryggen fri.

Håndverker med mobiltelefon og JobOffice fra Holte på skjermen
Har du enda ikke slengt deg på digitale verktøy i hverdagen, er det i hvert fall på tide å gjøre det nå. Begynn i dag.

Feil og mangler skal synliggjøres

Målet med avhendingsloven er å skape en tryggere bolighandel for kjøper og selger. Det blir ikke lenger lov til å selge boligen «som den er» og loven gir begge parter, men særlig den selgende part, økt ansvar for å synligjøre eventuelle feil og mangler. Dokumentasjon for utført arbeid på våtrom i henhold til Tek17 er dermed et krav sammen med bilder og sjekklister.

Takstmannen får erstatningsansvar

Takstmenn får etter den nye avhendingsloven erstatningsansvar på skader over 10 000 kroner og vil kun gi en tilfredsstillende tilstandsrapport dersom all dokumentasjon er i henhold til regelverket. Når din kunde skal selge sin bolig, vil takstmannen rekke ut hånda og si – hvor er din dokumentasjon? Han eller hun skal se at jobben er gjort i henhold til teknisk forskrift og til produsentens bruksanvisning, og det skal foreligge sjekklister og bilder. Selv den mest erfarne takstmann kan verken se gjennom vegg eller gulv, og vil bli nødt til å sette forhøyet tilstandsgrad selv på et helt nytt bad, dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke foreligger.

Enten du bruker JobOffice eller HoltePortalen har du tilgang til de samme sjekklistene. Der finner du alt verktøyet du trenger på ett og samme sted, både til VVS dokumentasjon og FDV.

Begynn i dag

Sørg for at kundene dine ikke havner i denne situasjonen. Manglende dokumentasjon kan gi din bedrift store kostnader og mulighet for ikke å få betalt, samt at du får misfornøyde kunder. Har du enda ikke slengt deg på digitale verktøy i hverdagen, er det i hvert fall på tide å gjøre det nå. Begynn i dag.

Alt på ett sted

Enten du bruker JobOffice eller HoltePortalen har du tilgang til de samme sjekklistene. Der finner du alt verktøyet du trenger på ett og samme sted, både til VVS dokumentasjon og FDV. Det skal være enkelt å ha alt på stell, og det skal være enkelt å bruke.

Sørg for å ha ryggen fri

Programvare fra Holte har ett mål for øye, å gjøre din arbeidsdag mer effektiv og øke lønnsomheten din. Holte jobber kontinuerlig med utvikling og forbedringer, og det er stadig nye ting på trappene. Det kan bli både dyrt og kjipt å være etterpåklok – og i tillegg helt unødvendig.

Med digitale sjekklister for VVS- og FDV-dokumentasjon fra Holte, har du ryggen fri.