Holte ByggSøk for rørleggere

Er du rørlegger og samtidig ansvarlig søker? Da kan det være lurt å lese dette!
Holte ByggSøk er et digitalt byggesøknadssystem som er utarbeidet bl.a. i samarbeid med Boligprodusentene, men er så absolutt ikke et søknadssystem kun for boligbyggere. Det er absolutt også for rørleggere. Selv om det har vært viktig for Holte å lage en løsning som fungerer godt på komplekse søknader, fungerer systemet like godt for de mindre komplekse sakene. I Holte ByggSøk er ingen søknad for stor eller for liten. Holte utarbeider selv søknader på vegne av byggebransjen, hvor skifte av sluk og hulltaking i bærevegg er like vanlig som oppføring av nybygg.

Med Holte ByggSøk sendes all dokumentasjonen via Altinn, og man må forholde seg til reglene i Fellestjenester Bygg. Dette på samme måte som alle andre nye digitale søknadssystem. Det Holte kan bidra til, er å lage et godt brukergrensesnitt som ivaretar alle dine behov og som gir deg som søker en god styring av søknadsprosessen. Ja visst er systemet komplekst, men på samme måten like enkelt. Krav til informasjon i søknaden er nemlig helt lik, uavhengig av hvilket system du bruker.

Lite eller stort – det spiller ingen rolle

Systemet fungerer like godt om du skal søke om å skifte ut et enkelt sluk, eller bygge helt ny infrastruktur i et område. Den største forskjellen er at et lite og enkelt tiltak antakelig vil kreve mindre dokumentasjon og dermed blir også jobben med å lage søknaden mindre.

Lise Budde, fagsjef Byggesak i Holte
– Vi i Holte snakker søkers sak og vet hvor skoen trykker, forteller byggesakssjef Lise Budde, som er initiativtaker til Holte ByggSøk og en av ressurspersonene bak dette geniale verktøyet.

Merverdi for eksisterende brukere

Bruker du allerede JobOffice fra Holte bør du følge ekstra nøye med nå…

Byggesøknaden fremstår som prosjektets store fartsdump, og er ofte bare til besvær. Gjennom Holte ByggSøk blir denne jobben en lek, og som bruker av JobOffice blir merverdien ekstra stor. Du slipper dobbeltregistrering og kan administrere alt på samme sted. Enklere blir det ikke.

Det spiller ellers ingen rolle om du er Holtekunde fra før eller ikke. Holte ByggSøk vil fremdeles være et godt byggesøknadsverktøy for deg. I tillegg åpnes et hav av nye digitale muligheter.

Hva er så spesielt med Holte ByggSøk?

Som ansvarlig søker er du ikke bare ansvarlig for å sende inn byggesøknaden, du er ansvarlig for å koordinere hele søknadsprosessen helt fra første søknad og fram til ferdigattest er gitt. Er du som mange andre, har du kanskje mange søknader som lever parallelt. Da vil Holte ByggSøk hjelpe deg å holde orden i sakene. Holte har utviklet en del støtteverktøy til ByggSøk-modulen, ikke fordi myndighetene krever det, men fordi det skal hjelpe deg i en hektisk hverdag. Egne notatfelt og en helt rå prosjektliste med korrekt øyeblikksbilde og historisk innblikk, er noe av det Holte er ekstra stolte av å kunne tilby.

En siste lille ting…

I den nye digitale søknadshverdagen, er det ansvarlig søker som utarbeider ansvarsrettdokumentasjonen. I Holte ByggSøk gjør søker dette enkelt ved å fylle ut gjennomføringsplanen i systemet.

I de sakene hvor du ikke selv er ansvarlig søker, men har oppgaver som prosjekterende, utførende eller kontrollerende foretak, kan du signere erklæring om ansvarsrett, samsvars- og kontrollerklæring direkte i Altinn uten selv å måtte fylle ut skjemaene – så fort ansvarlig søker har klargjort dette for deg.