HoltePortalen og bimsync tar avvikshåndtering til nye høyder

Standardiserer datautvekslingen i byggeprosjekter. Holte og Catenda jobber tett sammen for å standardisere måten data utveksles på i byggeprosjekter. Nå slippes en ny integrasjon mellom bimsync, Catendas digitale tvilling-plattform, og Holtes digitale prosjektstyringsplattform HoltePortalen.

Holte har siden 2007 gjort det mulig å kalkulere basert på BIM-modeller gjennom produktet SmartKalk. Gjennom samarbeidet med Catenda tar de nå teknologien flere steg videre.

Første trinn er en kobling mellom BIM og avvikshåndteringsløsningen i Holteportalen. Ved å gjøre modellen tilgjengelig både i felt på app via mobil og på innesystemet, oppnår man en sømløs samhandling på byggeplass. Modellen kan ses i 2D og 3D, og det er enkelt å registrere avvik på ønsket lokasjon. Alt er sporbart, og den nye funksjonaliteten gir en svært god oversikt over avvik i prosjektet.

Ønsker at brukerne skal bidra i utviklingen

– Funksjonaliteten lanseres i første omgang som en gratis betaversjon til alle eksisterende brukere i HoltePortalen. Det er viktig for oss at det blir brukervennlig og at gir stor nytteverdi. Derfor ønsker Holte og Catenda å invitere brukerne til å aktivt bidra i videreutviklingen. Tilbakemeldingene vil være premissgivende for hvordan den endelige løsningen vil bli, sier Aleksander Bjaaland, adm. dir. i Holte.

Framtidsrettet samarbeid

Holte og Catenda har sammenfallende tanker og ideer om hva som må til for å effektivisere bransjen, og jobber tett sammen for å standardisere måten data utveksles på i byggeprosjekter.

– Det er veldig gøy å samarbeide med et miljø som fokuserer på enkle og effektive løsninger for alle de som faktisk bygger Norge. At vår teknologi kan være med å støtte opp under det løftet Holte gjør for byggenæringen vår er svært inspirerende, sier Håvard Brekke Bell, CEO i Catenda.

Bare begynnelse

Catenda og Holte kjenner hverandre godt, og jobber for tiden med flere innovative prosjekter. Dette er bare den første av flere planlagte lanseringer i arbeidet med å utnytte BIM- modellen best mulig.

Ved å koble Holtes kompetansebase med blant annet NOBBs varedatabase, kan man presentere sjekklister, monteringsanvisninger, priser, tidsbruk med mer direkte knyttet opp mot tegningene som foreligger i prosjektet. Denne automatiseringen vil bidra til mer relevant informasjon for prosjektet, og gi store tids- og kostnadsbesparelser.

– Dette vil føre til full digital flyt på tvers av leverandører og systemer. Det å jobbe sammen med et innovativt miljø som Catenda er meget fruktbart. Vi ser stor verdi i hverandres teknologiske løsninger, og er veldig klare på at vi har mye mer å hente på å samarbeide enn å konkurrere for å få fram de beste løsningene for vår bransje, sier Aleksander Bjaaland.