Hva koster et bygg å drifte?

Vi har alle hørt at investeringskostnad ikke nødvendigvis gir et fullstendig inntrykk av kostnader for et prosjekt. Flere av oss har også erfart at en svært gunstig investeringskostnad etter hvert har blitt overskygget av løpende kostnader og plutselige utgifter. Jeg har vel også tenkt at dette kunne ha vært unngått hadde man bare tenkt grundig gjennom prosjektet før start. Hva koster et bygg å drifte – egentlig?

Denne grundige gjennomgangen har et navn og vi kaller det en LCC-analyse. Andre kjære navn er LCCA og livssykluskostnadsanalyse. Analysen skal kaste lys på hvordan kostnader utvikler seg gjennom levetiden til en investering, og helst sett i forhold til andre alternativer til utførelse.

LCC-analyse er et viktig verktøy for å ikke bli overrasket i prosjektets bruksfase av høye kostnader som kunne vært unngått. Enten det dreier seg om å velge overflater som trenger minimalt med vedlikehold, eller om man bør planlegge for mulige endringer i bygningsmassen. Besparelsene her kan bli enorme, i forhold til noen innsparte midler i byggeprosessen.

Geirs tips & råd om LCC – livssykluskostnader!

  • Begynn LCC-arbeidet så tidlig i prosjektet som mulig
  • Bruk verktøy som du forstår hvordan virker
  • Vær sikker på at alle involverte har samme oppfatning av hva det er som skal beregnes
  • Vær tydelig med tanke på avgrensinger av prosjektet
  • Vær oppdatert på hva din rolle er i beregningen
  • Vær sikker på at kostnader du regner med er relevante og oppdaterte
  • Ikke vær redd for å tenke stort
  • Vær oppmerksom på at bygningens tiltenkte bruk kan forandre seg over tid
  • Oppdater din LCC-analyse etter hvert som prosjektet utvikler seg
  • Ikke spar deg til fant!

Her kan du lese om vårt verktøy for livsløpskostnader – Versus!