Kan du erklære ansvarsrett ved søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest?

Svaret er nei. Du kan ikke erklære ansvarsrett ved søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Mange ansvarlige søkere får ikke beskjed om endringer i ansvarsfordelingen, før hen er i ferd med å ferdigstille en søknad om brukstillatelse eller ferdigattest. Skal et nytt foretak legges til gjennomføringsplanen, må det også hentes inn en signert ansvarsrett. Om man jobber med en søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Holte ByggSøk, kan man altså ikke hente inn ansvarsretter fra de nye foretakene.

 

Gå til månedens tips

Årsaken ligger i loven

Årsaken til dette er at det i plan- og bygningsloven (pbl.) § 23-3 annet ledd følger at erklæring om ansvarsrett enten skal «sendes sammen med søknad om tiltaket eller senest før foretaket starter arbeidet«. Med andre ord betyr det at erklæring om ansvarsrett må være signert og sendt inn til kommunen før man søker om bruks- eller ferdigattest. Vi har vært i dialog med DiBK om de kan vurdere å tillate innsending av ansvarsrett i midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Til tross for at de har forståelse for problemstillingen, ønsker de ikke å tillate noe som er i strid med en så klar lovregel.

Sjekk eventuelle endringer hos foretakene

Vårt beste tips til deg som ansvarlig søker er følgende: Hør med foretakene om det har vært endringer i ansvarsfordelingen, før søknad om brukstillatelse eller ferdigattest opprettes.

Er søknaden allerede er opprettet og fylt ut, og du får beskjed om at det er gjort endringer i ansvarsfordelingen – hva bør du gjøre?

Den enkleste måten å løse dette på er å annullere søknaden og deretter opprette en supplering. I suppleringssøknaden kan du hente inn signerte erklæringer om ansvarsrett fra det nye foretaket og melde endringen til kommunen. Når denne er sendt til kommunen, kan du igjen opprette en søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Hadde du allerede hentet inn samsvarserklæringer i søknaden du endte med å annullere? Da anbefaler vi at du leser månedens tips som forklarer hvordan du kan gjenbruke disse fra Holte ByggSøk.

 

MÅNEDENS TIPS:

Logo Månedens tips Holte ByggSøk

Visste du at alle signerte samsvarserklæringer kan gjenbrukes?

Alle signerte samsvarserklæringer i et prosjekt lagres i «arkiv for erklæringer», disse kan gjenbrukes.

Ta en titt i «arkiv for erklæringer» som du finner i menyen til venstre under ByggSøk. Der ligger alle elektronisk signerte og manuelt opplastede erklæringer som har blitt hentet inn i prosjektet, fra start til slutt. Du kan enkelt laste opp tidligere signerte samsvars- og kontrollerklæringer til søknaden din, dersom det skulle være behov for det.

Slik gjør du det:

  1. Gå inn i byggesøknaden din
  2. Velg kapittelet «ansvar»
  3. Stå i fanen «samsvars- og kontrollerklæringer»
  4. Klikk på den lille pilen på den oransje knappen som heter «send til signering» eller «signer nå»
  5. Klikk på «last opp erklæring»
  6. Velg fil og deretter «+ Fra arkiv for erklæringer»
  7. OBS! Husk å legge inn riktig dato for signeringen av erklæringen. Dagens dato blir foreslått, men det er signeringsdatoen som skal inn i gjennomføringsplanen.
  8. Husk også å se i erklæringen om foretaket har avsluttet arbeidet. I så fall må du huke av for at arbeidet innen ansvarsområdet er ferdig.
"Arkiv for erklæringer" gir en god oversikt over alle signerte erklæringer i prosjektet. De kan enkelt hentes ut og fremlegges ved eventuelt tilsyn.

«Arkiv for erklæringer» gir en god oversikt over alle signerte erklæringer i prosjektet. De kan enkelt hentes ut og fremlegges ved eventuelt tilsyn.