Lær av feil – levér gode produkter

Avviksregistrering er blitt mye enklere! Plasser avviket rett på tegning eller 3D-modell, så blir avvikene registrert og nærmest garantert videre oppfølging. Din bedrift får et optimalt grunnlag for en effektiv avvikshåndtering.

Register avvikene på tegning eller modell.

Med HoltePortalen er det enkelt å registrere avvik og lett å finne dem for den som skal rette dem opp. Enten du bruker sjekklisteappen, vernerundeappen eller registrer avvik i avviksappen, så kan avvik registreres på tegning eller modell. Registeringer på tegning (2D-modell) av bygget gir riktig lokalisering av avviket. Velger du å plassere det i 3D-modellen, kan du gå enda lengre ved å plassere avviket på objekter i et rom. Objekter kan i tillegg skjules for å registrere avvik tidlig i prosessen.

Navigeringen er enkel, både i apper for mobil eller nettbrett, eller dersom du ønsker å registrere avvikene på web. Den eneste forutsetningen for avvikshåndtering på modell er at det lastes opp en IFC-fil på prosjektet.

Lær av tidligere feil for å unngå nye

Registreringen blir enklere. Det samme gjelder gjenfinning og lukking av avvikene. Det er rett og slett økt sannsynlighet for at avvik blir registrert og lukket.

HoltePortalen kan en også sammenstille avvikene og finne ut hvilke avvik som gjentar seg. På den måten kan små og store feil forhindres og ulykker unngås.

Effektiv avvikshåndtering er kjernen innen HMS/KS

Med BIM Avvik kan du registrere og markere avvik på bygningsmodeller. Dette er en svært god måte å kommunisere avvik på, som både er visuell og brukervennlig.

Effektiv avvikshåndtering innebærer:

  • at det foretas systematiske kontroller for å avdekke avvik
  • at avvik blir registrert og formidlet til rette vedkommende
  • at avvik blir behandlet effektivt
  • at det tas lærdom av tidligere avvik

Enkelt å registrere feilene – og knytte dem til fysisk plassering eller objekt

Å få til en effektiv avvikshåndtering kan være en utfordring for de fleste firmaer. Mange taper penger ved at feil ikke blir registrert, at feil ikke rettes underveis og at man ikke lærer av feil. Dermed gjentas feilene, og man kan ende opp med misfornøyde kunder. Med modulen BIM Avvik i HoltePortalen er det blitt enkelt å registrere feilene, og knytte dem til fysisk plassering eller til objekt.

LES OGSÅ: HoltePortalen og bimsync tar avvikshåndtering til nye høyder

Helhetlig HMS/KS, med sjekklister og vernerunder

Det er mange måter å registrere avvik på modell på. Du kan bl.a. bruke både sjekklister og vernerunder i HoltePortalen til dette arbeidet.

Registrer avvikene på 2D eller 3D

Med både to- og tredimensjonal avviksregistrering i app på mobil, nettbrett eller web, er det enkelt å plassere avvikene riktig. En forutsetning for bruk av løsningen, er at det kan innhentes IFC-modell av bygget i prosjektet. Straks IFC-fila er lastet opp, er prosjektet klargjort for avviksregistrering direkte på modellen.

Oversikt over avvikene i prosjektene

Prosjektadministrator kan enkelt følge opp avvikshåndteringen i prosjektet gjennom modellen. BIM Avvik er i tillegg tilrettelagt for avviksregistrering via sjekklister og vernerunder. Alle avvik som registreres fra sjekklister eller fra en vernerunde, kan plasseres rett inn i modellen på rett sted og vil bli synlig for alle brukere.