Tilbud på Holte Risikopakke!

Sikre deg Holte Risikopakke til en god pris! Dette er en modul i HoltePortalen som betjenes like bra fra pc som mobil. Risikoanalyser kan bidra til å forhindre personskader eller uønskede hendelser med økonomiske eller miljømessige konsekvenser. Av den grunn er risikoanalyse og sikker jobbanalyse sentrale aktiviteter for etterlevelse av myndighetskrav.

Holte Risikopakke inneholder:

  • Holte Risikoanalyse MODUL – kun 1500,-  + årlig lisens 1200.     (Veil. pris 4600 + årlig lisens 3465)
  • Holte Risikoanalyse TJENESTE – kun 5000     (Veil. pris 7000,-)

Du kan minimere risiko med Holte Risikoanalyse. Nå kan du spare penger også. Kjøper du Holte Risikoanalyse nå, får du nyte fordelen av vår rabatt. Du kan sikre deg Holtes «Risikopakke» til kampanjepris kun 6500,- (veil. pris 11.600)!

Kom skikkelig i gang

Når du kjøper pakken har du også tilgang på vår tjeneste, hvor du får hjelp til å komme skikkelig i gang. Holte Risikoanalyse er et web- og appbasert verktøy for tilrettelegging, utførelse og oppfølging av sikker jobb-analyse og risikoanalyser i virksomheten. Den er enkel å bruke, men det kan være lurt å få litt starthjelp.

Holte Risikoanalyse betyr sikker arbeidsplass, bedre kontroll og økt lønnsomhet

Holtes digitale løsning effektiviserer og forenkler arbeidet med risikoanalyse. Det kan bidra til at din bedrift kommer skikkelig i gang med denne kjerneoppgaven innen HMS og KS. Resultatet blir en sikrere arbeidsplass, bedre kontroll og økt lønnsomhet.

Noen fordeler med denne digitale løsningen:

  • TILGJENGELIGHET OG VERSJONSSTYRING: Siden analysen er tilgjengelig digitalt på web og app, kan alle i virksomheten eller prosjektet gis lesetilgang til analyser
  • ERFARINGSLÆRING: Bruke erfart kunnskap i bedriften fordi tidligere analyser og avviksdata kan brukes som input i analyser
  • SYSTEMATIKK: Det kan utarbeides maler og defineres et faglig rammeverk for analysene, slik at man kan sette fokus på å redusere risiko som er aktuell for virksomheten
  • OPPFØLGING AV TILTAK OG STATUS: En digital løsning gjør det enkelt å følge opp at tiltak blir gjennomført samt å få en kjapp status for virksomhetens arbeid med risiko

Les mer om Holte Risikoanalyse

Les mer om tjenesten Holte Risikoanalyse her