Lyst til å bygge mikrohus? Nye regler fra 1. juli!

Gå til månedens Holte ByggSøk-tips

 

Fra 1. juli 2023 trer det i kraft bestemmelser i byggesaksforskriften (SAK10) og i byggteknisk forskrift (TEK17) om mikrohus. Målet med de nye reglene er å tilrettelegge for at det skal bli både lettere og billigere å bygge mikrohus. Mikrohuset må være et fullverdig hus og inneholde alle hovedfunksjoner. Det er derfor krav til både stue og kjøkken, soveplass, bad og toalett.

Hvor finner du de nye reglene?

De nye reglene gjelder for frittliggende boligbygninger med bruksareal på inntil 30 m2. Bygget kan kun inneholde én boenhet, og må være i én etasje og uten kjeller. Mikrohuset kan ikke på noe punkt overstige 4,5 meter i høyde over bakken. Les de nye bestemmelsene i TEK17 og SAK10 her.

Mikrohus – mikrokrav

Reglene i plan- og bygningsloven forblir uendret, og mikrohuset må oppfylle lovens krav til f.eks. plassering, adkomst og parkering. Også reglene om avstand til nabogrense, sikker byggegrunn, visuelle kvaliteter og utforming vil fremdeles gjelde.

Det er færre tekniske krav til mikrohus enn til eneboliger, men grunnleggende krav til helse og sikkerhet må ivaretas. Mikrohus er unntatt fra bl.a. krav til bod, trapp og oppbevaringsplass. Kravene til lyd, vibrasjon og utsyn gjelder heller ikke, og det samme gjelder tilgjengelighetskrav. For ventilasjon vil kravet anses ivaretatt med lufteventiler og vinduer som kan åpnes.

Til tross for færre tekniske krav, må man likevel søke kommunen for å sette opp et mikrohus. Dette er fordi kommunen fremdeles skal vurdere tiltaket opp mot planer og regler. De kommunale planene kan legge begrensninger, for eksempel for hvordan boligen kan se ut og plasseringen av denne. Videre må mikrohus ha gode løsninger for vann og avløp, adkomst, parkering og renovasjonsløsning.

Reglene i SAK10 endres slik at det ikke er krav om ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll ved oppføring av mikrohus. Dette vil gjøre bygging av mikrohus mye billigere og samtidige legge til rette for større grad av egeninnsats. Søknadsformen gjelder imidlertid ikke uten unntak. Om mikrohuset skal ha pipe kreves trolig full ansvarsbelegging. Direktoratet for Byggkvalitet kommer med en veileder før reglene trer i kraft, og da blir nok en del avklart. De skal også holde et webinar 20. juni som er åpent for alle. For påmelding til webinaret, klikk her.

 

MÅNEDENS HOLTE BYGGSØK-TIPS:

Logo Månedens tips Holte ByggSøk

Har du en nabomerknad som egentlig ikke er en merknad?

Du har kanskje opplevd at en nabo svarer på nabovarselet med «lykke til, dette blir kjempefint!»? Eller kanskje naboen kom med et innspill til utformingen av prosjektet som dere har valgt å gå for? Har du mottatt nabomerknader er det umulig å velge 3-ukers saksbehandling i Holte ByggSøk. Merknader som ikke er relevante for kommunen kan heldigvis enkelt slettes fra søknaden din.

Slik gjør du det:

  1. Gå inn i kapittelet «nabovarsling» i søknaden
  2. Klikk deg inn på fanen som heter «status»
  3. Finn naboen som har kommet med merknad
  4. Klikk på den lille pilen på den oransje knappen som heter «vis»
  5. Klikk deretter på fjern merknad

Obs! Det kan være greit å lagre merknaden før den slettes, slik at du har historikken i saken. For å lagre kan du f.eks. trykke på «vis» og deretter på nedlastningssymbolet øverst i høyre hjørne.

Slik fjerner du nabomerknad i Holte ByggSøk