Monsterbedriften bygger folk!

Monsterbedriften er en sosial entreprenørbedrift som gir en jobbsjanse til mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet. Her jobber tidligere rusmisbrukere og kriminelle side om side med dem som har slitt med angst og depresjon. Monsterbedriften bygger folk og bruker SmartKalk – både forlengs og baklengs.
Og de lykkes! Når Holte kommer på besøk en grå høstdag i «Jakten på Fagfolket», treffer vi stolte og staute karer som er i ferd med å rive kontorer i Norli-bygget i Universitetsgaten i Oslo.

Mye muskelkraft

For ikke å forstyrre travle folk for mye, pleier vi i Jakten på Fagfolket å dukke opp ved lunsjtider. Heldigvis virket heisen da vi ankom søkklastet med 8 liter vaffelrøre, vårt spesialstøpte monstervaffeljern, 30 meter skjøteledning, to kanner kaffe, kopper, syltetøy, rømme og selvsagt noen Holte-luer. Men vi fikk god bærehjelp av de sterke gutta, som bryter løs murpuss, pigger opp gulv og bærer blytunge bøtter ut i containere.

Ansatt i Monsterbedriften

Sosial ansvarsfølelse

Mannen som startet Monsterbedriften i 2003 heter Thomas Doull. Han er utdannet fotograf, men hans sosiale ansvarsfølelse tok stadig større plass, og han følte seg kallet til å hjelpe bekjente som trengte noe å gjøre. Thomas kommer selv fra en familie i byggebransjen, og visste at ærlig arbeid skaper yrkesstolthet. Målet var å hjelpe folk på beina gjennom nettopp dette. I 2004 fikk virksomheten sitt første saneringsoppdrag i Jarbakken Borettslag i Oslo. 144 baderom skulle rives. Siden har det gått slag i slag. Med en grunnfilosofi om at alle kan bli verdiskapere i samfunnet, har Monsterbedriften i dag 35 ansatte og flere store navn på kundelisten.

8500 baderom revet

Pr. i dag har Monsterbedriften revet mer enn 8500 baderom, i tillegg til mange andre oppdrag innen asbestsanering, kjerneboring, betongsaging og kontorriving.

Dette er mennesker som har vært ute en vinternatt før. Vi i Holte syntes det var stas å besøke dem, og brede smil viste at gutta ble glade for vaffelbesøket. Ingen ble verken stresset eller sure da stekeosen vår plutselig utløste brannalarmen i bygget …

Ansatte i Monsterbedriften

Bygger folk og bruker SmartKalk «baklengs»

Thomas forteller at Monsterbedriften bruker deler av SmartKalk til å regne anbud. Men når det gjelder sanerings- og rivningsoppdrag må de bruke kalkulasjonsprogrammet «baklengs». De skal jo plukke ned – ikke sette opp. Men programmet gir en god oversikt over detaljer som skal med, og hjelper til med å beregne antall kubikk avfall. Det er viktig å få fram hvor store masser man skal kvitte seg med, slik at man kan beregne hvor mange containere som trengs og hvor ofte de skal skiftes. Det er mye logistikk som skal til for å få prisen til å stemme, sier han. – Vi bruker SmartKalk til å beregne hva veggene består av, og rundt dette bygger vi opp vår egen prisbase

Thomas i Monsterbedriften bygger folk og bruker SmartKalk

Årets sosiale entreprenør

I 2014 ble Monsterbedriften kåret til «Årets sosiale entreprenør» av investeringskonsernet Ferd, som eies av Johan Andresen. Han bruker mange millioner kroner og mye av sin tid hvert år på å støtte et sosiale entreprenører i Norge. I juryens begrunnelse ble Monsterbedriftens tydelige og robuste verdigrunnlag framhevet, kombinert med det helhetlige konseptet som gjør virksomheten troverdig.

Monstermetoden funker!

Monsterbedriftens kjerneverdier er Respekt, Omsorg, Struktur, Ansvar og Ærlighet. De praktiserer etter noe de kaller «Monstermetoden», som er en kombinasjon av:

  • hardt fysisk og praktisk arbeid
  • gode verdier og klare rammer
  • sterke og tydelige ledere og rollemodeller
  • kontinuerlig støtte, coaching og oppfølging
  • meget godt kameratskap og omsorgsfullt teammiljø

Prestisjeprosjekt for Forsvarsbygg

Thomas forteller at de nå er i gang med et prestisjefylt prosjekt for Forsvarsbygg. Med økt kvinneandel og verneplikt for jenter, var det nødvendig å gjøre noe med dusj- og sanitæranleggene i Gardeleiren. Dette anbudet vant Monsterbedriften, og de er nå inne og jobber i våtromssonene en uke av gangen, noe de skal holde på med et helt år framover.

God miks av folk skaper flyt

– Det er viktig å ha en god miks av folk i firmaet, sier Thomas. – Det skaper god flyt. Vi har medarbeidere fra fengsel, fra gutterommet og fra gata, og vi har klart å skape et unikt sosialt samhold i Monsterbedriften som er helt fantastisk. Folk har blitt gitt ansvar, og de har vokst på det. De heier hverandre fram.

Ansatt i Monsterbedriften

Rivning har ikke eget fagbrev

Rivningsfaget omfatter mange fagfelt som inkluderer bl.a. betong, tre, glass, metall m.m., men det finnes ikke noe eget rivningsfagbrev.  – Vi har selvsagt kompetanse på asbestsanering og annet som er typisk for rivning, men det er mye å følge med på, sier Thomas. – Og så må det jobbes i riktig rekkefølge. Elektrikere kommer først inn og legger bygget dødt. Så kommer rørleggere inn og klargjør for oss. De fjerner vasker, toaletter og armaturer. Først da kan vi sette i gang med å strippe bygget innvendig helt ned til betongen.

– Rivningslivet er ingen dans på roser. Rosene har både stilk og torner. Men jo flere oppdrag vi får, desto flere får vi hjulpet, avslutter Thomas

Vi slår av vaffeljernet og takker for oss. Nå skal gutta få arbeidsro. De er allerede i full gang, før vi er ute av døren.