Når du vil ha mest mulig i ett system!

Når du vil ha mest mulig i ett system, anbefaler jeg Holte, sier byggmester Thomas Støle Fidje i Audna Bygg AS. Sammen med kolleger startet han tømrerbedriften i 2022 i Lindesnes kommune. Thomas tilbringer 70 % av tiden ved kontorpulten. De fleste oppgaver løser han med programvare fra Holte, og er like fornøyd med SmartKalk som han er med HoltePortalen. I tillegg gjennomfører de årlig revisjon av KS- og HMS-rutinene sammen med en konsulent fra Holte.

Alle eierne i Audna Bygg AS kommer fra et byggmesterfirma som gikk konkurs under corona-krisen. De var opprinnelig seks ansatte som bestemte seg for å gå videre sammen og starte opp en ny bedrift. De fikk lov til å fortsette på en del prosjekter de allerede var i gang med, og kunne ta de gode relasjonene med seg videre.

– Både vi og kundene var veldig fornøyd med det, forteller Thomas. – Det gjaldt å håndtere situasjonen på best mulig måte. De startet med åtte mann, derav seks eiere og to ansatte. Nå har de også tatt inn to lærlinger så de er totalt ti.

Hadde Holte-programvare fra før

Thomas forteller at de hadde testet ut flere ulike programvarer i bedriften de jobbet i tidligere, og at Holte gikk av med seieren. Det var derfor lett å velge hva de skulle bruke i Audna Bygg. Alle hadde god kjennskap til programvaren fra før, og de kunne sette i gang for fullt fra dag én. Det var veldig gunstig.
– Som daglig leder er det jeg som bruker programvaren mest, sier Thomas. – Jeg kalkulerer i SmartKalk og styrer prosjekter i HoltePortalen. Gutta ute dokumenter jobben de gjør fra app og de fører timer på mobilen.

Thomas er byggmester med teknisk fagskole i tillegg, og han jobber også ute rundt 30 %. – Jeg liker variasjon, men når det plaskregner eller snør jobber jeg heller inne på kontoret, ler han.

– Jo mer jeg bruker SmartKalk og HoltePortalen, desto mer ser jeg hva jeg kan bruke det til, sier daglig leder Thomas Støle Fidje i Audna Bygg AS.
– Jo mer jeg bruker SmartKalk og HoltePortalen, desto mer ser jeg hva jeg kan bruke det til, sier daglig leder Thomas Støle Fidje i Audna Bygg AS.

Bruker SmartKalk mye

– Jo mer man bruker SmartKalk, desto bedre blir det, og jo mer riktig du ønsker å bruke det, jo riktigere blir kalkylene, sier Thomas.

Oppretter maler for gjenbruk

– Gjør du en innsats på ett prosjekt får du fordeler som kan gagne deg på andre prosjekter, forteller Thomas. – Når jeg oppretter maler for senere gjenbruk blir det mye mer effektivt.

Importerer varelister i SmartKalk

– Det er gunstig at du kan importere vareliste fra din leverandør i SmartKalk og tilpasse slik at du faktisk kalkulerer med produktene du skal bruke, synes Thomas. – Det krever litt innsats men er verdt det. SmartKalk er et veldig bra system som gjør det enkelt å gjøre en grundig jobb på en effektiv måte.

Fikk tilsyn fra Arbeidstilsynet

– Vi fikk et varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet, og alt var i orden da de kom, både system og internkontroll, sier Thomas. – Det var kun noen små detaljer som måtte fikses vedr. risikoanalyse, men vi hadde systemene på plass så det var enkelt.

Årlig revisjon med Holte

– Vi har en årlig revisjon med Holte slik at vi har alt på plass. Det funker veldig bra. Vi er opptatt av å gjøre ting riktig, og en gjennomgang av våre rutiner med noen utenfra som ser inn i vårt system er et veldig godt hjelpemiddel. Det er vanskelig for oss å snappe opp små justeringer i krav fra myndighetene. Vi får ingen mail fra staten om at de har endret ditt og datt, det bare skjer. Hvis du ikke har lest det i et fagblad, kan det godt hende at det er uteglemt i våre rutiner. Kravet er jo en årlig gjennomgang, og det gjør vi med Holte.

– Gode råd, kvalitet i arbeid, er slagordet til Audna Bygg AS. Bedriften har et godt navn og rykte. Kvalitetssikring utfører de med HoltePortalen, via bl.a. internkontroll og sjekklister.
– Gode råd, kvalitet i arbeid, er slagordet til Audna Bygg AS. Bedriften har et godt navn og rykte. Kvalitetssikring utfører de med HoltePortalen, via bl.a. internkontroll og sjekklister.

 

Bruker Holte Kjørebok

Thomas forteller at de bruker Holte Kjørebok som fungerer veldig greit. – Vi har integrert den mot Tripletex som er vårt regnskapssystem. Det samme har vi gjort med timeføring i Holte Time. Det er enkelt for feltbrukerne, mye går av seg selv. Alle har lagt inn innstilligene de selv ønsker.

– Vi er heldige med det at vi har så mange engasjerte medarbeidere i arbeidsstokken vår, bl.a. tre eiere som er ute og jobber som formenn. Når vi har et godt system så er det lite jeg trenger å korrigere inne på kontoret. De er alle opptatt av å følge opp at alt gjøres riktig når det gjelder dokumentasjon, sier han.

Utenlandske byggherrer følger hytta si i HoltePortalen

Lindesnes er en typisk hyttekommune med mye fint vær. Hyttebygging er derfor en stor del av jobbene de utfører. Thomas forteller at de også har en del utenlandske hyttekjøpere, fra bl.a. Nederland og Tyskland. Disse kan likevel følge prosjektet sitt tett, uke for uke, gjennom kundedeling i HoltePortalen.

Utenlandske byggherrer kan følge fremdriften på hytta si gjennom HoltePortalen.
Utenlandske byggherrer kan følge fremdriften på hytta si gjennom HoltePortalen.

Anbefaler Holte til andre

– Vil du ha mest mulig i ett system? Er du strukturert og liker å ha kontroll på at ting funker? Da skal du velge Holte. Det er nok ikke først og fremst for enkeltpersonsforetak, men når man skal styre flere og dokumentere for kunder, så er det veldig greit, sier Thomas. – Og jo mer jeg bruker det, jo mer ser jeg også hva jeg kan bruke det til. Det er lurt å begynne litt i det små med å føre timer og kostnader, og så utvide med ressursplanlegging etter hvert. Jeg har hatt et kurs i SmartKalk og et i HoltePortalen. Vi har hele pakka og vi bruker hele pakka.

Viktig å trives på jobb

– Mi i Audna Bygg er opptatt av å ha en god arbeidsplass hvor alle trives, og har ikke lagt opp til pendling eller å kjøre langt, sier Thomas på sin klingende sørlandsdialekt – Vi er flere småbarnsfedre som ikke ønsker lange dager på jobb, men er gode på å tilpasse arbeidsdagen. Det er mye man kan ty til i eventuelt tyngre tider, men vi har ikke hatt behov for å utvide nedslagsfeltet vårt til nå ihvertfall.