Hva gjør du når naboen du skal varsle er død?

Du sitter foran PCen og jobber med et nabovarsel i en byggesøknad. Idet du har lastet ned nabolisten i Holte ByggSøk, oppdager du at det står «død» med røde bokstaver ved et navn. Hva gjør du når naboen du skal varsle er død?

 
Gå til månedens tips

 

Mange ansvarlige søkere bruker i dag mye tid på å spore opp en passende mottaker av nabovarselet. På den ene siden står skifteretten som ikke vil dele informasjon, og på den andre siden er kommunen fast bestemt på at noen må varsles i den dødes sted. Om søker er heldig og finner en passende mottaker, må det ofte printes og pakkes før turen går til postkontoret for sending. En prosess som kan være både tid- og ressurskrevende, og til tider ganske frustrerende.

Men hva kreves egentlig av deg som ansvarlig søker?

Heldigvis besvarte Kommunal- og distriksdepartementet (KDD) dette spørsmålet nylig. Det kom en avklaring om hvordan nabovarsling skal håndteres når mottakeren er død. KDD uttalte at nabovarsling kan unnlates der mottakeren av varselet av død, og dødsboets eller boets adresse ikke fremgår av matrikkelen. Videre ble det slått fast at bestemmelsen i plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-3 første ledd, ikke gir hjemmel til å kreve at ansvarlig søker foretar ytterligere undersøkelser, for eksempel ved å kreve at søker kontakter skifteretten på sist kjente adresse.

Dette betyr at du, som ansvarlig søker, kan senke skuldrene litt og ikke lenger trenger å være Poirot for å finne en å sende nabovarselet til.

Les KDDs tolkning av pbl. § 21-3 i sin helhet her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-21-3-departementet-besvarer-sporsmal-om-nabovarsel-nar-mottaker-er-dod/id2914549/

 


MÅNEDENS TIPS:
Usynlige formateringsfeil kan hindre utsending til Altinn Logo Månedens tips Holte ByggSøk

Har du opplevd at du ikke får sendt inn en søknad, et nabovarsel eller innhente et samtykke fra tiltakshaver? Det kan være flere årsaker til at kontakten med Altinn feiler, men en vanlig grunn er klipp og lim.

Skriver du teksten din i et eget dokument for så å lime den inn i Holte ByggSøk? Da vil du kunne dra med deg skjulte tegn og formateringsfeil. Du kan unngå denne fellen ved å lime inn teksten som «ren tekst». For å gjøre dette kan du enten høyreklikke på musepekeren, eller bruke hurtigtasten Ctrl + Shift + V. Ved å gjøre dette, vil kanskje oversendelsen til Altinn gå litt lettere.