i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

KS Systemoppsett

Kontakt oss for prisinformasjon

KS systemoppsett er for deg som har et styringssystem fra Holte. Du får en komplett gjennomgang og tilpasning av kvalitetssikringsrutiner som er relevante for ditt foretak. Vi ønsker å gi deg nødvendig forståelse av hvordan du kan benytte ditt styringssystem for å sikre etterlevelse av din dokumentasjonsplikt.

Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral godkjenning skal ha skriftlige kvalitetssikringsrutiner (iht. SAK 10 §10.1) som er tilpasset virksomheten i ditt foretak. Hensikten er å ha en god plan som sørger for nødvendig dokumentasjon, tydelig sporbarhet og god styring i dine byggeprosesser. Kvalitetssikringsrutinene skal til enhver tid være oppdaterte iht. gjeldende krav og være tilpasset endringer i din virksomhet. Det er derfor nødvendig at du kan dokumentere at din bedrift foretar jevnlige gjennomganger av kvalitetssikringsrutinene.

Dette hjelper vi deg med:

KS systemoppsett er for deg som har et styringssystem fra Holte. Du får en komplett gjennomgang og tilpasning av kvalitetssikringsrutiner som er relevante for ditt foretak. Vi ønsker å gi deg nødvendig forståelse av hvordan du kan benytte ditt styringssystem for å sikre etterlevelse av din dokumentasjonsplikt.
Dette gjør vi sammen med deg via telefonsamtale og fjernstyring av din PC.

Våre erfarne fagkonsulenter hjelper og veileder deg gjennom oppsettet slik at du også tar læring av dette. Dette er også en fin mulighet for deg til å få svar på dine spørsmål om kvalitetssikring.

Spar tid!

Lovkrav kan være ressurskrevende å sette seg inn i og det å lage skriftlige rutinebeskrivelser kan være vanskelig for mange. En av fordelene med KS systemoppsett er at du sparer betydelig tid ved å få en relativ rask gjennomgang og tilpasning av rutinene, som du selv ville ha brukt mye lengre tid på alene.

Tjenesten KS systemoppsett inneholder:

Hjelp til å beskrive virksomhetsområdet for din bedrift
Utarbeidelse av organisasjonsplan for din bedrift
Informasjon om krav til KS-rutiner i SAK10 §10-1
Oppsett og tilpasning av relevante KS-rutiner for din bedrift
Oppsett av handlingsplan med avdekkede forbedringstiltak
Utskrift/publisering av KS-håndbok
Gjennomgangserklæring (skriftlig) – med dato for siste gjennomgang/oppdatering av KS-rutiner

Les også om KS Revisjon

  Send forespørsel

  Merk at dette ikke er en endelig bestilling, kun en forespørsel på produktet. Vi tar kontakt med deg så snart vi ser henvendelsen.

  Er du kunde av Holte i dag?

  Relaterte produkter

  Tjeneste

  HMS Revisjon

  Kontakt oss for prisinformasjon

  HMS revisjon er tjenesten for deg som har hatt fullt systemoppsett med Holte tidligere, og kun ønsker en gjennomgang/oppdatering av HMS-verktøyet ditt for å være sikker på at innholdet fortsatt er oppdatert.

  Tjeneste

  HMS-systemoppsett

  Kontakt oss for prisinformasjon

  I våre styringssystemer finnes verktøy og rutiner for å etterleve Arbeidsmiljølovens systemkrav. Via tjenesten HMS-systemoppsett, bistår vi deg med å tilpasse systemet du har lisens på til din bedrift. 

  Tjeneste

  KS-revisjon

  Kontakt oss for prisinformasjon

  Alle foretak med sentral godkjenning og foretak som har erklært ansvarsrett i byggesaker skal ha oppdaterte og tilpassede kvalitetssikringsrutiner for sin bedrift iht. SAK 10 §10.1. Vi anbefaler alle bedrifter som påtar seg ansvarsrett å innarbeide kvalitetssikringsrutiner og implementere disse i sine prosjekter.

  Tjeneste

  Tilsyn fra Arbeidstilsynet

  Kontakt oss for prisinformasjon

  Tilsyn er et ledd i Arbeidstilsynets ansvar og plikt til å påse at Arbeidsmiljølovens krav følges. Gjennomføring av tilsyn skal bidra til å veilede foretakene i HMS-arbeid, samt påse at foretakene har systemer for det systematiske HMS-arbeidet i bruk.

  Tjeneste

  Tilsyn fra bygningsmyndighetene

  Kontakt oss for prisinformasjon

  Bygningsmyndighetene er pålagt å gjennomføre tilsyn med foretak innen bygg- og anleggssektoren. Slike tilsyn gjennomføres for å kontrollere at foretakene har styringssystem med nødvendige rutiner, kvalitetssikringsdokumentasjon og riktig kompetanse.