Personverntjeneste

Kontakt oss for prisinformasjon

Alle virksomheter som håndterer personopplysninger om registrerte, må etterleve regelverket. Vi kan hjelpe deg i gang med å etterleve personvernopplysningslovgivningen på en betryggende og rimelig måte.

Hvorfor kjøpe tjenesten?

…når vi har så lite personopplysninger?

 • Alle virksomheter behandler personopplysninger, regelverker gjelder i alle grader av behandling.
 • Tjenesten er tilpasset de små med et enkelt behov.

…når vi har så få ansatte?

 • Regelverket gjelder uansett antall ansatte.
 • Virksomheter behandler opplysninger om kunder, underentreprenører, samarbeidsparter mm. – I TILLEGG TIL ANSATTE.

…til denne prisen?

 • Mange bruker advokater til dette – det er dyrt! – denne tjenesten er en enkel og rimeligere vei.
 • Overtredelsesgebyr ved alvorlige brudd er på opptil 20 000 000 euro eller opptil 4 % av den samlede globale årsomsetningen i forutgående regnskapsår (lite sannsynlig for våre kunder, men likevel..)

…når tilsynet ikke kommer til oss?

 • Det er viktig å sette seg inn i regelverket for å være forberedt på spørsmål og ha kunnskap.
 • De registrertes rettigheter har blitt veldig tydelige. Ansatte og kontakter kan f.eks. be virksomheten slette sine opplysninger eller be om innsyn i sine opplysninger.
 • Alle kan tipse datatilsynet om brudd på regelverket– dette kan føre til tilsyn – også hos de små.

…fra Holte

 • Vi forklarer regelverket og holder personvernarbeidet enkelt og overkommelig for de mindre foretakene.
 • Kundene får personvern bakt inn i kjente rammer i programvare de bruker fra før.
 • Vi kjenner bransjen og kan bidra der dette treffer dem.

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Tjenester: Personverntjeneste
Kontakt oss for prisinformasjon
Legg til i liste