Prosjektoppsett SHA

Kontakt oss for prisinformasjon

Det stilles i dag krav til SHA-planer for enkelte prosjekter i byggebransjen. Har ditt foretak nødvendig dokumentasjon tilgjengelig? Slik prosjektdokumentasjon skal kunne framvises både til involverte aktører og Arbeidstilsyn – og i tillegg være et styringsverktøy i prosjektene. Vi hjelper deg med dette!

Prosjektoppsett SHA er en konsulenttjeneste vi tilbyr for å hjelpe deg med å fremskaffe og systematisere nødvendig dokumentasjon for en gitt prosjekttype i tiltaksklasse 1.

Våre fagkonsulenter oppretter prosjektet ditt i Byggsafe Total, Fagtorget eller HoltePortalen og tilknytter nødvendig dokumentasjon. Dokumentasjonen tilpasses det ansvaret du tar på deg i denne type prosjekter.

Vi bistår og veileder deg gjennom prosessen via fjernstyring av din pc mens vi snakker sammen på telefon. Dette er også en fin mulighet for deg til å få svar på alle dine spørsmål knyttet til HMS og dokumentasjon.

I tjenesten prosjektoppsett SHA får du:
  • hjelp til å opprette en SHA-plan som kan benyttes i tilsvarende prosjekter senere.
  • hjelp til å systematisere, opprette og lagre relevant prosjektdokumentasjon i styringssystemet
  • gjennomgang av hva som skal dokumenteres iht. dine roller: BH ( byggherre), BHR (byggherrens representant), KU (Koordinator for utførende)
  • faglig bistand til bruk av prosjektstyringsverktøyet

Les også om tjenesten Prosjektoppsett iht. Plan- og bygningslovgivningen

 

 

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no