Så enkelt kan det være å skreddersy ditt styringssystem!

Trenger du hjelp til å skreddersy innholdet i ditt styringssystem? Eller har du kanskje fått varsel om tilsyn? Mange av våre kunder blir gledelig overrasket over hvor enkelt kompliserte oppgaver lar seg løse når de får hjelp av en av våre dyktige fagkonsulenter på telefonen. Du trenger ikke å dra noe sted. Du trenger ikke å møte noen. Vi deler pc-skjerm med deg og gjør jobben sammen.

HMS systemoppsett/revisjon

På enhver byggeplass kan det oppstå farlige situasjoner. Selv om de fleste er forsiktige og bruker riktig verneutstyr, skjer det likevel skader. Hensikten med HMS-systemet er å sørge for å beskrive hvordan man skal jobbe forebyggende for å unngå at dette skjer. Hvem skal gjøre hva, hvorfor og hvordan. Husk – dette er dugnadsarbeid som alle må delta på. Er du nystartet bedrift og skal i gang med HMS-arbeid for første gang, eller har du holdt på en stund og bare trenger et lite puff for å komme deg videre? En av våre dyktige fagkonsulenter hjelper deg med å få HMS tilpasset og på plass. Enten du trenger HMS -systemoppsett eller HMS-Revisjon.

Tina Kommedal, Holtes fagavdeling
Tina Kommedal er en av Holtes dyktige fagkonsulenter som kan bistå deg med å få styringssystemet ditt på plass.

Prosjektoppsett SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)

Det er en grunn til at det stilles strenge krav til SHA-planer for enkelte prosjekter i byggebransjen. Og brukt på riktig måte, kan dette bli et supernyttig styringsverktøy i prosjektene dine. Har din bedrift det som kreves av dokumentasjon tilgjengelig? En av våre fagkonsulenter kan hjelpe deg med å finne ut av dette.

Selv om en SHA-plan skal være unik for hvert prosjekt, kan en god SHA-plan benyttes som grunnlag i tilsvarende prosjekter senere. Hos oss får du hjelp til å systematisere, opprette og bruke dokumentet på riktig måte. Vi bistår og veileder deg gjennom prosessen mens vi snakker sammen på telefonen, og viser deg på din pc-skjerm. Samtidig er dette en unik mulighet til å få svar på alle dine spørsmål knyttet til SHA og dokumentasjon.

Høst fordelene av et sjekklisteoppsett

Spar tid i kvalitetssikrings-arbeidet med relevante sjekklister. Ved å spesialtilpasse sjekklistene til dine prosjekter,
kan du bruke tiden mer fornuftig. Denne jobben ordner vi enkelt sammen mens vi snakker på telefonen og vår dyktige fagkonsulent viser deg hvordan du unngår å ha for omfattende sjekklister. Denne tjenesten passer perfekt for utførende i tiltaksklasse 1 – 3, søker i tiltaksklasse 1 – 3 samt prosjekterende i tiltaksklasse 1. Vår fagavdeling kjenner Byggesaksforskriftens krav til kvalitetssikring like godt som du kjenner din egen virksomhet. Da kan det jo ikke bli annet enn et perfekt resultat. Her kan du lese mer om våre tjenester sjekklisteoppsett og KS-revisjon.

Fått brev om tilsyn? Sett på kaffen!

Tilsyn, enten det er fra Arbeidstilsynet eller fra bygningsmyndighetene, kan oppleves skummelt. Men hvis alt er på stell, har du ingen ting å frykte. Dette er kort forklart kun en ekstern kvalitetssjekk for å se om din bedrift jobber som den skal. Uansett kan det dukke opp forhold både i forkant og etterkant av et tilsyn som du kan trenge bistand til å løse. Alt dette kan vi hjelpe deg med.

Bestått eller ikke bestått?

Mange av de som har fått gjennomført en av våre tjenester på telefon, forteller om en følelse av lettelse. Men jobben er ikke ferdig for det. Fra oss har du fått bistand til teorien, men skal du ha «bestått» må du selv sørge for å igangsette og gjennomføre den praktiske delen. Disse tingene henger tett sammen, og etter gjennomføring med en av våre dyktige fagkonsulenter, har du verktøyet som skal til. Bruker du dette riktig framover, kan du bare sette på kaffen og servere kake hvis du får tilsyn.

LES OGSÅ: Hva bør en sjekkliste for håndverkere inneholde?

Her kan du se alle våre tjenester

Vil du vite mer om hvordan tjenesteavdelingen i Holte kan hjelpe deg og din bedrift? Klikk på knappen under og fyll ut skjemaet så kontakter vi deg for en uforpliktende prat!