Hva bør en sjekkliste for håndverkere inneholde?

Til tross for mange dyktige håndverkere som gjør en utmerket jobb, skjer det dessverre mange byggefeil i Norge. Byggefeil som koster samfunnet milliarder av kroner hvert eneste år. Mange av disse feilene kunne vært unngått om man hadde hatt – og brukt – gode sjekklister for håndverkere på byggeplassen. Men ikke alle firmaer vet hva en sjekkliste bør inneholde. Her er noen tips!

Kritiske forhold må med!

Først og fremst bør bedriften se på forhold som er kritiske i forhold til sitt eget arbeid. Sett deg ned og skriv dem opp. Disse punktene bør alltid være med i sjekklisten.

Gjentakende feil man ønsker å unngå må med!

Deretter bør du sette opp sjekkpunkter der dere ofte gjør feil. Det er nemlig slik for de fleste håndverksbedrifter, at ting man gjør feil ofte gjentar seg. Ved å legge disse sjekkpunktene inn i listen, blir det enklere å unngå feilene.

Kvalitetssikring må med!

En sjekkliste bør inneholde punkter som er viktige for din bedrift, slik at dere får kvalitetssikret deres arbeid på en god måte. Hvis feil skulle oppstå i etterkant, kan det være gull verdt at du har ditt på det tørre, ved å vise med både bilde og tekst at sjekkpunktene var i orden da du var ferdig. Det kan komme håndverkere etter deg som gjør skade på utført arbeid, og da kan det være avgjørende å kunne vise til at feilen ikke er din.

Sjekkliste med reklameeffekt

En sjekkliste bekrefter hva som er blitt sjekket og funnet i orden. En godt avkrysset sjekkliste kan faktisk brukes som «reklame» videre til kundene dine. For eksempel kan du sende sjekkliste med bilder til kunden din, slik at kunden ser at alt som står i sjekklisten faktisk er sjekket ut. Dette ikke bare virker seriøst – det ER seriøst – og er samtidig god reklame for firmaet ditt uten å være «skrytete».

Digitale sjekklister for håndverkere – fra Holte

Med sjekklister i HoltePortalen er det enkelt å legge til rette for god og effektiv kvalitetssikring av arbeidet. Her kan du gjøre enkel registrering via app på mobil eller nettbrett, og slipper papirer og plasskrevende permer. Du får bedre kontroll over kvalitetssikringsarbeidet, samtidig som du sikrer deg nødvendig dokumentasjon. Moro er det også. Plutselig blir det både lettvint og lystbetont å gå rundt og sjekke at ting er i orden.

Lykke til videre med arbeidet rundt kvalitetssikring. Husk at vi i Holte er her for å hjelpe deg ved behov. Synes du det er tungt å gjennomføre kvalitetssikringen i dine prosjekter? Eller finner du kanskje ikke sjekklister for ditt behov blant våre maler? Vi har en egen sjekklisteoppsett-tjeneste som kan hjelpe deg med å komme i gang.