Solon Sørvest Boligutvikling sparer tid med HoltePortalen

Det skjer spennende ting i byggebransjen. Solon Sørvest Boligutvikling sparer tid med HoltePortalen. Sommeren 2020 ble Kruse Smith Bolig i Stavanger kjøpt opp av Solon Eiendom. Med på flyttelasset fulgte Kjartan A. Kjosavik og alle hans dyktige kolleger. Fra kontoret i Stavanger styrer Kjartan byggeprosjektene ved hjelp av HoltePortalen. Inspeksjonene på byggeplassene er det Idunn A Ervesvåg som utfører, via app på mobilen.

Solon Sørvest Boligutvikling holder på med småhusbebyggelse; eneboliger, rekkehus og lavblokker i Rogaland. – Vi har ikke totalentreprise, men delentrepriser hvor vi styrer byggeledelsen, forteller Kjartan. Firmaet er i innkjøringsperioden når det gjelder programvare fra Holte, og til å utføre prosjektjobben på byggeplassene, har de hyret inn Novaform i Haugesund. Det er der prosjekt- og byggeleder Idunn hører til. Siden mars 2021 har hun vært Solons representant på byggeplass. Med mobilen i hånda går hun rundt på inspeksjoner. Etterpå laster hun opp detaljene i programvaren inne på kontoret. – Det fungerer veldig greit, sier hun.

Avvik på app

Idunn synes det er kjekt å bruke HoltePortalen til både inspeksjoner og avviksregistrering. Når hun er på ferdigbefaring og det f.eks. avdekkes en stygg malingsflekk eller kanskje en manglende dør, tar hun bilde av avviket med mobilen, legger inn litt tekst og beskrivelser, markerer på plantegningen akkurat hvor det er, og hvem som er ansvarlig for dette. Etterpå kan det tas ut rapport som sendes til prosjektansvarlig.

Ønsker å bli helt papirløse

Kjartan er prosjektleder i Solon. Han forteller at målet er å kjøre hele byggeprossessen gjennom Holte. -Alt fra vi begynner på prosjektene og helt fram til ett-års-befaringen. HoltePortalen er et veldig bra system som skal hjelpe oss å bli helt papirløse, sier han.

God support fra fagavdelingen

Vi har en helt fantastisk kontaktperson hos Holte som heter Kim, sier Kjartan. – Han hjelper oss med alt vi måtte trenge, og er alltid tilgjengelig og lett å kommunisere med. Mye takket være han har vi fått en veldig bra balanse mellom programvare og support. Og etter at vi fikk mappestrukturen opp å gå, har det vært veldig lett å tilpasse dokumentene.

Holte var en tilfeldighet

I Kruse Smith hvor jeg kommer fra brukte vi et annet system, forteller Kjartan. – Jeg hadde opprinnelig tenkt å fortsette med det, men tilfeldighetene ville det annerledes. En ansatt her har en sønn som bruker Holte, og som anbefalte programvaren varmt. Vi tok derfor noen møter med Holte og fikk en presentasjon av HoltePortalen. Da var det gjort. Vi ble skikkelig imponert. Alt er ikke helt på plass enda, men vi ser at det kan bli steinbra!

Fra 5 til 70 brukere

– I dag er vi 5 ansatte som bruker HoltePortalen, 3 av disse i Stavanger og 2 i Haugesund. Til å bistå oss med byggeledelsen leier vi inn Novaform.  Alle entreprenørene skal også bruke programvaren etter hvert. Det er ca 30 totalt og det kan fort bli 60-70 brukere på sikt når de kommer ordentlig i gang, sier Kjartan.

Hittil har programvaren vært mest brukt til inspeksjoner. Men de forteller at de om en uke skal i gang med et prosjekt hvor programvaren skal brukes helt fra starten. – Kundebehandling, HMS, produksjon, inspeksjoner og dokumenthåndtering. Det blir spennende. Her skal vi «tvinge folk inn i det», ler Kjartan.

Idunn Ervesvåg bruker HoltePortalen
Inspeksjonene på byggeplassene er det Idunn A. Ervesvåg som utfører, via HoltePortalen med app på mobilen.

Branntrygg.no

Solon har også tatt i bruk branntrygg.no, fraviksanalyser for trekledning for boligbygg i brannklasse 1 og 2 og som Holte har laget. – Vi har hatt ulike hus der vi har stått på vent i forhold til røravkledningen. Vi hadde en gjennomgang med Boligprodusentene i slutten av juni hvor de henviste til branntrygg.no. Det var helt fantastisk å oppdage. Nå kan vi bare gå inn der og huke av i forhold til brannprosjektering, for å sjekke om man kan bruke røravkledning eller ikke på visse boliger. Det har lettet arbeidet både for oss og for brannkonsulenten vår, sier Kjartan.

Sparer mye tid

For tiden har de 7 byggeplasser i arbeid, noe som inkluder 33 boenheter. – Med programvaren i HoltePortalen har vi fått en enorm tidsbesparelse når det gjelder reisetid, forteller Kjartan. – Før måtte vi stadig ut på byggeplassene og henge opp bl.a. fremdriftsplaner, arbeidstegninger og romskjemaer i papir. De ulike fasene krever ulik informasjon, og det kan skje endringer som må fort ut. All den reisevirksomheten slipper vi nå. Det er sikkert snakk om en 6-7 timer i uka som spares inn når man også tar med tiden det før tok å signere, skanne og legge inn dokumenter. Vi slipper også mange telefoner.

Idunn er enig, og tilføyer at digitale tegninger også sikrer at man alltid jobber etter siste versjon.

For en del av entreprenørene vi bruker vil det nok bli en liten omveltning å begynne å bruke HoltePortalen, og vi må regne med en innkjøringsprosess for en del av dem, sier Kjartan. – Men jeg håper at det skal gå greit. For oss har det gått greit å lære. Så fort mappestrukturene kom på plass var mye gjort.

En synlig bransje

Kjartan har vært i byggebransjen siden han startet som tømrer for 23 år siden. Han drev selvstendig i 12 år før han begynte i Kruse Smith, og jobbet også en periode i Oslo. Idunn er utdannet bygningsingeniør og har jobbet i Skanska i Oslo. Nå er også hun tilbake i hjembyen og stortrives. De er begge dedikert til sitt yrke, og synes at digitalisering av byggebransjen er spennende.  – Alt vi gjør i byggebransjen er veldig synlig, sier Idunn. Da er det kanskje greit å ha noen «usynlige» verktøy også?