Vi moderniserer app-ikonene i HoltePortalen

Vi moderniserer app-ikonene i HoltePortalen. Alle våre velkjente app-ikoner gjennomgår for tiden en modernisering. Hvis du snart legger merke til noe nytt i programvaren din, er det nok derfor. Selve symbolene endres ikke vesentlig, men vi innfører et litt renere design med mindre bruk av farger.

Som bruker av en eller flere av våre programvarer, skal du vite at innholdet stadig utvikles og forbedres og flere funksjoner blir tilgjengelig. Dette er en kontinuerlig prosess fra vår side, og vi setter aldri noe på «pause». Nå er det appenes tur til å få en ansiktsløftning.

Er du app-bruker på mobil enhet, er du sikkert vant til å trykke på våre etterhvert så kjente app-ikoner. Nå skjer det altså en endring også her – en modernisering er i gang. Men dette er kun en utseendemessig forandring til et mer moderne design – ingen ting vil fungere annerledes.

Vi har full forståelse for at å endre på noe som folk er blitt vant til, kan oppleves frustrerende. Men innimellom er det på sin plass å oppgradere også design – ikke bare funksjon.

Alle app-ikonene kommer ikke til å endres samtidig, men vil etterhvert dukke på skjermen din i ny drakt. Så hvis du ikke umiddelbart gjenkjenner Holte-ikonet ditt, vet du hvorfor.

Ta en titt på våre nye app-ikoner her:

 

App-ikon Holte TimeHolte Time

Dette var den første appen Holte lanserte i 2012 for iOS og Android i HoltePortalen. Programmet har i dag mange fornøyde brukere. Det føres millioner av timer via Holte Time årlig, noe som gjør den til en av våre mest populære apper.

App-ikon Holte SjekklisteHolte Sjekklister


Var den andre appen på Holteplattformen og ble sluppet til Bygg Reis Deg i 2013 sammen med markedets første heldigitale HMS og KS system. Vi kalte det den gang Smart HMS/KS noe vi fortsatt mener vi kan stå inne for. Det ble i 2020 registrert 4 714 745 sjekkpunkter i HoltePortalen. Mange av dem som en del av de 860 636 sjekklistene som ble generert av brukerne.

App-ikon HoltePortalenHoltePortalen som app


En av de tingene som raskt vokste frem i takt med at Holte utviklet nye apper sammen med brukerne, var behovet for å samle mange av disse i en egen portefølje-app. Med utgangspunkt i en felles prosjektliste kan man enkelt få tilgang til de verktøyene (appene) man trenger i arbeidet sitt for å gjennomføre de kontroller og oppgaver man har blitt tildelt.

App-ikon Holte InspeksjonHolte Inspeksjon


Tidligere var denne appen mest kjent som Holte vernerunder. Da vi fikk tilbakemelding fra brukerne om at de også benyttet denne til både ferdigbefaringer og inspeksjoner generelt, gjorde vi om på navn og arbeidsflyt. Nå kan man velge hvilken type inspeksjon man ønsker å gå, avvik kan knyttes digitalt og visuelt inn på treningsgrunnlag og de som er med på inspeksjonen kan signere med fingeren direkte på nettbrett eller telefon. I 2020 ble det planlagt 28 520 inspeksjoner hvorav 12 479 ble påbegynt.

App-ikon Holte AvvikHolte Avvik


Byggebransjen i Norge er i front når det gjelder å bruke kvalitetssystemene sine aktivt til å heve kvaliteten på bygget. En sentral brikke her er å registrere avvik. Små som store, – som grunnlag for å lære/trekke ut erfaringer av dataene senere. Mange av disse avvikene lukkes på stedet men de forteller likevel mye om hvor man hele tiden kan rette fokuset på å forebygge feil f.eks. gjennom å legge inn bedre beskrivelser og dokumentasjon på oppgaver og sjekklister. I 2020 opprettet Holtes brukere 58 564 avvik i systemet.

App-ikon Holte RutinerHolte Rutiner


Dette var også en av de første appene Holte valgte å ta med ut på håndholdte enheter. Kvalitetshåndbøker, rutiner og instrukser som tidligere bare sirkulerte på papir og i perm ble nå med ett svært tilgjengelig for brukerne også på telefon. For bransjen er gode beskrivelser av arbeidsprosedyrer og prosesser svært viktig og det kommer stadig inn nye områder fra myndighetene, som f.eks. GDPR, som det er forventet at ansatte har god oversikt over.

Øvrige apper som kommer med nye app-ikoner er Holte Kjørebok, Holte Dokumentasjon, Holte Flyt og Holte Risikoanalyse.

App-ikon Holte KjørebokApp-ikon Holte DokumentasjonApp-ikon Holte FlytApp-ikon Holte Risikoanalyse