Ansvarlig søker + klimagassregnskap = sant?

Gå til månedens Holte ByggSøk-tips

 

Det er i dag en rekke oppgaver som ligger til ansvarlig søker. Blant annet skal søker nabovarsle planlagte tiltak, utarbeide byggesøknader, identifisere og avklare ansvarsområdene og påse at de ansvarlige foretakene samordnes. Nå får ansvarlig søker enda en lovpålagt oppgave, nemlig å påse at det blir utarbeidet et klimagassregnskap.

Hva er et klimagassregnskap og hvorfor må vi ha det?

Et klimagassregnskap skal dokumentere klimagassutslipp fra materialer i ulike bygningsdeler, som for eksempel ytter- og innervegger, dekker og yttertak. Hvilke bygningsdeler som er omfattet fremgår av TEK17 § 17-1. Klimagassregnskapet skal utarbeides når bygget er ferdig, og det er klart hva det endelige materialforbruket er.

Kravet om klimagassregnskap skal bidra til å øke byggebransjens bevissthet og kompetanse om klimagassutslipp fra bygningsmaterialer. På denne måten vil næringen forberedes på potensielt strengere klimagasskrav i fremtiden.

Om du synes dette høres gresk ut, kan det være lurt å ta en kikk på denne artikkelen: Hva er egentlig et klimagassregnskap? Her kan du lese mer om hva et klimagassregnskap er, og hvordan du enkelt kan sette det opp i HoltePortalen.

Kravet er snart absolutt!

I fjor, nærmere bestemt 01.07.2022, trådte det i kraft endringer i SAK10 og TEK17 med krav om å utarbeide klimagassregnskap. Som følge av overgangsbestemmelser har det til nå vært valgfritt å utarbeide et slikt regnskap. Fra 01.07.2023 er det et absolutt krav om klimagassregnskap for alle nye boligblokker og yrkesbygg, eller hovedombygging av disse. Som boligblokk regnes alle boligbygninger som ikke er småhus, og yrkesbygninger er alle bygningstyper som ikke defineres som boligbygning. Alt tyder på at kravet etter hvert vil utvides til også å omfatte flere bygningskategorier, som for eksempel småhus.

Ansvarlig søkers nye ansvar

Ansvarlig søker skal påse at klimagassregnskap blir utarbeidet og at regnskapet faktisk foreligger når bygget er ferdig. Vi blir ikke veldig overrasket om enkelte kommuner ønsker dette innsendt ved søknad om ferdigattest.

Og nei, det er ikke søkers ansvar å utarbeide regnskapet. Det er laget et forslag til Veileder om klimagassregnskap, hvor det ses på muligheten til å kreve klimagassregnskapet ansvarsbelagt, i så fall vil du som søker måtte sørge for dette. Utkast til veilederende kan dere lese på nettsiden til Direktoratet for Byggkvalitet, se spesielt kapittel 7.

Enn så lenge er reglene om fordeling av ansvarsrett for klimagassregnskapet uklare, hvilket kan innebære at ansvarsbelegging ikke er relevant. Dette er derfor et tema vi må komme tilbake til når endelig veiledning er ferdigstilt.


MÅNEDENS TIPS:

Logo Månedens tips Holte ByggSøk

Ups..! Glemt å legge ved noe i søknaden?

Du har kanskje nettopp trykket på «send»-knappen på en søknad når du oppdager at du glemte en tegning. Eller kanskje kommunen har gitt beskjed om at det er noen naboer du har glemt å varsle? Plutselig var et foretak ute av prosjektet og et nytt kommet inn. Hva gjør du da?

Vi får mange henvendelser på support som ligner på eksemplene over. Heldigvis har vi utviklet en løsning for nettopp slike tilfeller, nemlig supplering av søknad! I denne typen ettersending er det ingen grenser for hva du kan supplere opp søknaden din med. Det kan være alt fra nabovarsel, til ansvarsretter og gjennomføringsplan, til en viktig tegning. Om du er usikker på hvor du finner denne funksjonen eller hvordan en supplering opprettes, anbefaler jeg at du leser videre.

Slik gjør du det:
1. Velg «Ny søknad»
2. Velg «Supplering av søknad».
De ulike alternativene i menyen gir tilgang til forskjellige kapitler i søknaden din. For mer informasjon om de ulike alternativene kan du holde musepekeren over spørsmålstegnene.

NB! Supplering kan fint være første søknad i et prosjekt. Har du f.eks. overtatt et prosjekt og vil informere kommunen om at du er ny søker, velger du «Supplering av søknad» når du oppretter første søknaden i prosjektet.