Bruker SmartKalk til etterkalkulering

Ikke alt lar seg tegne og kalkulere i forkant. Særlig påbygg av eldre bygninger, som ofte blir til mens man bygger. Byggmester Jon Eyvind Fossen Stenberg på Lena, driver mye med nettopp slikt. Derfor bruker han SmartKalk til etterkalkulering – for å samle erfaringstall.  HoltePortalen derimot, er i daglig bruk.

På vår ferd i Jakten på Fagfolket, stakk vi innom Jon Eyvind og hans Tømrerfirma Fossen Stenberg AS. Han er byggmester og takstmann, og har mange jern i ilden. Til å hjelpe seg i hverdagen har han pr. i dag en lærling, men leier også inn en tømrer og en byggmester til ved behov.

Jon Eyvind var ferdig utdannet med svennebrev i 2004, og registrerte sitt enkeltmannsforetak i 2006. – De fire første årene fikk jeg mange oppdrag gjennom en lokal byggmester her i bygda, men i 2010 startet jeg helt for meg selv, og i 2012 dannet jeg et AS, forteller han.
Det er mange eldre bygninger og gårdsbruk i nærområdet, og mange av oppdragene deres er enklere påbygg og restaurering. – Vi arbeider så å si aldri etter en tegning. Bygget blir til mens vi bygger, og du kan si at vi bygger på husets premisser. Skal en tegning være til nytte må den være målsatt, noe som ikke er enkelt å få til med et gammelt hus.

Smartkalk til etterkalkulering

– Jeg bruker derfor SmartKalk mest til å etterkalkulere jobber, og opparbeider meg gode erfaringstall som hjelper meg å anslå pris, noe kundene ofte ønsker. Jeg liker også godt at alle vareprisene ligger i prisbasen, som jeg bruker som en slags mal. Men selv jobber vi stort sett på timer. Kundene må godta at de ikke får et låst tilbud, men en pekepinn på hvor vi havner hen. Stort sett blir de overrasket over hvor dyrt ting blir, men også over hvor fint resultatet blir. Vi har så å si bare fornøyde kunder, og har fulle ordrebøker fram til neste sommer!

Kalkulert garasje i SmartKalk

Når vi gjør andre oppdrag, bruker vi SmartKalk mer. Akkurat nå holder vi på med en garasje nede i Kolbu, som er kalkulert fra bunnen av med SmartKalk. Det var veldig lettvint. Først dro vi på befaring, tok mål og snakket med kunden om ønsker til utseende. Så var det bare å sette i gang. Det ligger bl.a. ferdig mal på garasjegulv i SmartKalk, og så var det bare å trekke inn ringmur med Leca og diverse i regnearket sammen med alt det andre. Når areal og alle underpunkter er med – og alt du ikke skal ha med er slettet, så er tilbudet klart.

– Jeg synes SmartKalk er veldig kjekt å ha, også for et lite firma som vårt.

Sjekklister i HoltePortalen

– I HoltePortalen har vi stor nytteverdi av bl.a. sjekklister og timeføring. Sjekklistene bruker vi i alle prosjekter. Først oppretter vi et prosjekt og henter inn det som har med tømring å gjøre fra malene. Så er det bare å dra inn det som er rele-vant for prosjektet, gjennomgå det på pc og fjerne alt vi ikke trenger. Slik får vi skreddersydde sjekklister som lærlingen min og jeg kan krysse av i på mobilene våre når vi jobber. Vi tar om nødvendig bilder til enkelte punkter, som igjen kan bli med på rapporten til kunden.
– Vi hadde tidligere Byggsafe Total, men er mye mer fornøyd med HoltePortalen. Det ble faktisk litt billigere også.

 

LES OGSÅ: Murmester Knut Guttorm sparer tid med HoltePortalen

Timeføring i HoltePortalen

– Når jeg ser tilbake til den gangen vi satt med timelisteblokker med gjennomslag og tre kopier, må jeg riste på hodet. Alle regningene som kom i posten, eller på mail og måtte printes ut. Faktura som skulle skrives ut med vedlegg, og jeg som måtte kjøre ned på posthuset. Noe så livsnødvendig som å fakturere, ble fort noe jeg utsatte fordi det var kjedelig og tidkrevende. Likedan det å ringe og mase på timelister.

Nå er timene tastet inn ved arbeidsdagens slutt, og når måneden er over er alle timer på plass. Nå kommer alt på e-faktura, regninger betales på mobil, bilag lagres som pdf-dokumenter, timelister hentes inn med et par klikk og kunden faktureres med et par klikk til. – Med alle disse hjelpemidlene får vi mye mer tid til å være ute og jobbe.

– Vi skal forresten snart i gang med boligmappa.no, hvor vi skal legge inn FDV-dokumentasjon til kundene digitalt. Da er det greit å ha alt tilgjengelig allerede.

– Jeg liker jobben min veldig godt, og har ikke behøvd å annonsere for å få kunder. Facebooksiden vår er all markedsføringa vi trenger. Jeg tror ikke man kan være byggmester i dag uten å bruke programvare. Vi gjør oss jo litt avhengige av alle ting som ”kjæm”, men jeg tror det hadde blitt en tungvinn hverdag uten, avslutter Jon Eyvind.