Digitalisering gjør byggesak enklere og bedre!

Fagdirektør digitalisering hos DiBK, Kari Befring Bjørnstad er en engasjert dame med sans for orden og systemer. Hun er glødende opptatt av at digitalisering gjør byggesak enklere og bedre for absolutt alle parter. Samtidig digger hun å tegne analogt når hun forklarer ting, elsker fine tusjer og har selvfølgelig lamineringsmaskin hjemme.

– En av de store utfordringene for både byggenæringen og for kommunene er at det er så mange mangelfulle søknader, noe som har mange årsaker, sier Kari. – Vi vil jo at det skal være like enkelt å sende inn en byggesøknad som det er å sende inn selvangivelsen. Vår oppgave som offentlig myndighet er å være tydelige på hvordan regelverket skal fortolkes og hvilke regler som gjelder, og vårt hovedfokus er å digitalisere byggesaksprosessen.

– Vi er kjempeglade for at Holte kom opp på sidelinja med en voldsom fart og leverte Holte ByggSøk, en flott løsning som også dekker en større del av næringens behov, sier Kari. – Vi er veldige optimistiske. Direktoratet har arbeidet for at flere leverandører skal tilby søknadsløsninger, slik at det blir konkurranse og skreddersydde og gode løsninger for brukerne. Alle modulene i HoltePortalen, med alt fra kjørebok til kalkyler, skaper en alt i ett-løsning som oppleves veldig riktig.

Fartstid fra Oslo Kommune

Kari har 11 års erfaring fra Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten. Der har hun hatt mange ulike roller – og har arbeidet med alt fra klagesaker til ulovligheter og tilsyn. Hun har også vært kvalitetssjef med ansvar for kvalitetsstyringssystemet i etaten og prosjektleder for en hovedsatsning kommunen hadde for digitalisering. – Her lagde vi blant annet en søknads-løsning, så jeg har sittet på den praktiske siden av bordet med å utforme selvbetjeningsløsninger, forteller Kari.

Kari Befring Bjørnstad DiBKViktig trebarnsmorerfaring

Kari bor i Lillestrøm med ektemannen Even, og de tre sønnene på 9, 6 og 2 år. Det er travle dager, og mye logistikk som skal på plass. – Grunnen til at jeg fikk denne jobben, er nok at jeg er en engasjert type med sans for orden og systemer, sier Kari. – I tillegg er jeg glad i og flink med folk. Jeg tenker også at trebarnsmorerfaringen er god å ha med seg i arbeidslivet. Problemløsning, megling – jeg vet hva jeg skal gjøre når folk slår hverandre i hodet, ler hun. – I tillegg får jeg som forelder god trening i å få med meg folk på noe de opprinnelig ikke er så interessert i å bli med på.

Karis stilling i DiBK er relativt nyopprettet, fra mai 2019. Her jobber hun overordnet med digitalisering, og skal koordinere arbeidet internt og eksternt. – Når vi nå går over fra ren utvikling til en fase hvor vi skal kombinere både utvikling og drift, så er det en viktig oppgave å få på plass en robust og solid driftsorganisering av plattformen Fellestjenester BYGG. En annen viktig oppgave er å fortsette å pleie den tilliten DiBK har lykkes med å etablere ute hos de leverandørene som har utviklet søknadsløsninger. Vi skal fortsette langs den stien og vise at vi er tilliten verdig, og sørge for at vi jobber sammen mot et felles mål, sier Kari.

Små og mellomstore bedrifter skal samhandle godt med kommunene 

– DiBKs rolle er å tilrettelegge for digitalisering av byggenæringen i Norge. Ved å ta i bruk de nye søknadsløsningene, og ikke minst digital nabovarsling, vil små og mellomstore bedrifter ha en kanal inn til kommunene, hvor samtlige kommuner kan forholde seg likt til alle de ulike bedriftene. Dette foregår gjennom plattformen Fellestjenester Bygg som søknadsløsningen er koblet på. Vi vil samarbeide med KS (tidligere Kommunenes sentralorganisasjon) for å få fart på implementeringsarbeidet i kommunene. Dette er veldig viktig for oss nå, sier Kari.

– I 2020 blir det 356 kommuner i Norge. Pr. nå har 177 kommuner anskaffet e-byggesak som er standarden for byggesaksløsninger. I 2020 kommer vi til å intensivere arbeidet ut mot kommunene, slik at de får tatt i bruk i de nye løsningene. Når kommunene blir digitalt modne og får på plass nye løsninger, kan vi få en god digital samhandling.

Mye kommer på plass i 2020

Fellestjenester BYGG er i full drift og støtter alle de vanlige søknadstypene, og til sommeren vil hele søknadsflyten være på plass digitalt. Ikke minst er det utviklet standardiserte sjekklister som brukes til å kontrollere søknaden før innsending til kommunen. Vi i DiBK ser for oss at disse standardene forvaltes og videreutvikles sammen med byggenæringen og kommunene. Hele plattformen og sjekklistene er nå ute i første versjon. Vi kommer nok ikke i mål i 2020, men vi skal jobbe kontinuerlig. Her er vi nødt til å snakke med alle brukergruppene våre. Vi må lytte til de behovene som meldes inn, og ikke minst skal vi se på de teknologiske mulighetene som kommer. Vi er i ferd med å gå over fra en utviklingsfase til en driftsfase, hvor en del av det praktiske må komme etterhvert.

En kontinuerlig prosess

– Det er utrolig mye spennende som skjer, sier Kari. – DiBK har jo fått til veldig mye på kort tid, og er langt fremme. Måten det jobbes på med digitalisering hos oss er fascinerende og fremtidsrettet. Jeg lærer utrolig mye av å jobbe her. Det er gøy å se at Fellestjenester BYGG blir løftet fram som gode eksempler på måten man skal digitalisere på i ulike sammenhenger.  Det er her det skjer. Her har jeg muligheten til å gjøre en god jobb for at byggesaksprosessen skal bli enklere og bedre.

– Løsningene skal hele tiden forbedres. Jeg tror kanskje ikke vi skal ha ambisjoner om å bli endelig ferdig, fordi vi alltid kan bli bedre. Dette er et produkt vi hele tiden skal videreutvikle og foredle, så det bare blir bedre og bedre, og enklere for alle.

Mål for Direktoratet for byggkvalitets arbeid med å digitalisere byggesaksprosessen:

 • Mer effektive plan- og byggesaksprosesser
 • Større forutsigbarhet, likere behandling
 • Bedre innholdsstruktur, ett sted for endringer
 • Høyere produktivitet i byggebransjen
 • Bedre byggkvalitet, færre feil og skader
 • Økt innovasjon

 

Direktoratets digitaliseringsarbeid er basert på fire hovedtiltak:

 • Skape et attraktivt marked for kommersielle aktører som kan tilby gode søknadsløsninger til innbyggere og profesjonelle aktører
 • Etablere en infrastruktur basert på statlige felleskomponenter som kan sjekke søknader mot gjeldende regelverk og sikre informasjonsflyt mellom alle berørte parter
 • I nært samarbeid med KS sikre at det finnes gode løsninger for byggesaksbehandling i kommunene
 • Gjøre sektordata og planinformasjon, samt historiske data som er relevante for en byggesak, tilgjengelig i de digitale søknads-
  løsningene

LES OGSÅ: Hva betyr en heldigital byggesøknadsløsning?

Lyst til å lese HolteMagazinet? Du finner det her.