Hva betyr en heldigital byggesøknadsløsning?

Byggesakssjef Lise Budde har hatt en drøm i mange år om å skape en heldigital byggesøknadsløsning. Først da DiBK bestemte seg for å avvikle sin løsning, ble drømmen virkeliggjort. Mye takket være godt teamarbeid med flinke kolleger i Holte.

En spennende og krevende prosess

Lise forteller om en veldig spennende og samtidig svært krevende prosess. – Mye regelverk har gjort utviklingen tung, og det gjelder å skynde seg langsomt. Alt testes grundig og lenge før noe slippes ut. Samtidig kan vi ikke vente til alt er optimalt, men må finne en balanse mellom perfekt og godt nok, sier hun.

I Holte har vi flere ansatte med erfaring fra offentlig byggesaksbehandling. Vi skal fortsette utviklingen av programmet sammen med våre kunder, og ønsker tilbakemeldinger på hvor ev. skoen trykker. Allerede nå er det moro å se hvor mye mer effektiv søknadshverdagen er blitt med Holte ByggSøk. Løsningen erstatter mange manuelle prosesser, noe vi har stor glede av selv i vår arbeid som ansvarlig søker.

En etterspurt løsning

– Holte ByggSøk har blitt en løsning som skaper merverdi og effektivisering både for våre kunder og for oss som jobber med søknader i Holte. Å utarbeide gode byggesøknader oppleves ofte unødvendig komplisert, og da er det godt å endelig ha et system som holder styr på prosessen.

Lise Budde Byggesak

Standardisering er viktig

– Vi i Holte er glade for å ha en så god dialog med DiBK. En av målsettingene er å bidra til å skape en mer enhetlig praksis, en visjon som krever at alle drar i samme retning. Som selvutnevnt fag-nerd er det utrolig gøy å få være med på denne reisen, sier Lise.

Veien videre

Lise setter helst kvalitet foran kvantitet, men er på den annen side ganske utålmodig og må stadig øve seg på «godt nok». Her er utviklingsteamet bak Holte ByggSøk helt avgjørende, Lise kan ikke alltid få viljen sin straks, utviklingen må ta sin tid. – Men de store og viktige delene er snart på plass i Holte ByggSøk. Jeg er optimistisk og stolt. Målet er å skreddersy en løsning som bare blir bedre og bedre, avslutter Lise.

Fakta om Holte ByggSøk:

  • Holte ByggSøk er en modul i HoltePortalen
  • Holte ByggSøk ble lansert 2. september 2019
  • Holte ByggSøk utvikles på konsesjon fra DiBK, og benytter plattformen til Fellestjenester BYGG
  • 2/3 av alle søknader gjennom Fellestjenester BYGG går nå gjennom Holtes løsning
  • Mer enn halvparten av alle søknader om rammetillatelse gjennom Fellestjenester Bygg er til nå levert ved bruk av Holte ByggSøk
  • 50 000 naboer er varslet fra Holte ByggSøk siden september
  • Holte ByggSøk har nå over 1 000 unike brukere

 

LES OGSÅ: Digitalisering gjør byggesak enklere og bedre