Fikk hjelp til spesialtilpassede sjekklister

Gabriel Garvik driver Garvik Prosjekt AS på Karmøy. De teller 25 mann totalt, og setter opp både kataloghus fra Mesterhus og egne arkitekttegnede prosjekter på Karmøy og i Haugesund. For å holde rutinene på plass, bruker de spesialtilpassede sjekklister i HoltePortalen. De fikk fjernhjelp til å sette dem opp.

Imponerende enkelt med oppsett-tjenesten

Det var imponerende enkelt å få spesialtilpassede sjekklister via fjernstyring, forteller Garvik. – Konsulenten fra Holte overtok pc-en min, mens jeg satt ved skjermen og fulgte med. Hun lagde detaljerte sjekklister for meg, mens jeg forklarte hvordan vi gjør ting, og sammen fikk vi alt på plass. Det var imponerende enkelt. Samtidig som hun laget sjekklistene, lærte jeg hvordan jeg skal gjøre jobben selv neste gang. Det er superenkelt å legge til eller fjerne punkter, og lettvint å bruke de første sjekklistene som mal senere.

Kleivane

Deler opp byggets fire faser

– Jeg har valgt å legge opp rutinene våre i en firedelt funksjon. Første bolk brukes når vi tetter bygget. Når dette arbeidet er fullført, gjennomgår prosjektleder «tett bygg» med en egen sjekkliste. Deretter starter andre bolk for «ferdig utvendig», med sin sjekkliste. Tredje bolk er «ferdig platet», og brukes i jobben med isolering, stolping, plasting og plating. Fjerde og siste fase er på ferdiggjøring av snekkerarbeider med innsetting av dører, lister m.m. Det funker veldig bra med egen sjekkliste for hver fase på et bygg. Nå skal vi også i gang med timeføring i HoltePortalen, og timelistene vil få samme firedeling som sjekklistene.

Knirkefritt dokumenttilsyn fra DiBK

– Tidligere i år fikk vi brev fra Direktorat for byggkvalitet med krav om dokumenttilsyn. Da blir man jo litt stressa, og lurer på om alt er på plass. Men Holte har heldigvis en tjeneste for dette også, så vi bestilte den og fikk en gjennomgang av våre rutiner i HMS og KS, og god hjelp til å rydde opp i disse. Dette ble også ordnet via fjernstyringstjeneste på min pc – det er veldig greit når Holte sitter på Østlandet og vi på Vestlandet. Uansett – tilsynet gikk veldig bra. Vi fikk brev med en gang: Ferdig godkjent – ingen spørsmål. Ingen ting!

Samme konsulenten hjalp oss igjen

– Da vi senere skulle ha oppsett av sjekklistene, var det samme konsulenten hos Holte som hjalp oss igjen. Hun kjente dermed godt til rutinene våre i HMS og KS fra forrige runde, og sjekklisteoppsettet ble derfor ekstra enkelt å få spesialtilpasset.

Hvit, ny enebolig på pent opparbeidet tomt

– Problemer oppstår når man jobber etter hukommelsen med det man husker der og da, så sjekklister eller huskelister er viktige for oss, enten det er kataloghus eller egne bygg vi setter opp. Vi har stort mangfold i hverdagen, og har bl.a. egne boligfelt hvor vi setter opp eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og rekkehus. Prosjektleder henter opp gjeldende sjekkliste på sin mobiltelefon, og kan enkelt krysse av fase for fase.

Vil øke lønnsomheten

Det er ca 80 000 innbyggere i distriktet vårt, og vi har mye å holde styr på. Gutta mine er veldig nøye, og gjør en superbra jobb. De klarer ikke alltid å holde budsjetterte timer, men byggeresultatet kan vi alle være stolte av. Vi må bare jobbe litt med lønnsomheten også – noe jeg håper sjekklistene kan være med å bidra til, og at Holte Kjørebok kan bidra til økt skattefradrag, avslutter Gabriel Garvik.