Har du lagt merke til at samsvarserklæringen er endret?

Gå til månedens tips

 

Har du lagt merke til at myndighetene har oppdatert erklæringsteksten i samsvarserklæringen til prosjekterende? Tidligere erklærte man at prosjektert løsning var i samsvar med TEK, eller verifisert gjennom analyse. Om prosjekteringen avdekket behov for dispensasjon eller unntak fra enkelte krav, kviet mange seg for å signere samsvarserklæringen. Det er jo som kjent ingen mulighet for å legge til en forklarende fritekst i denne.

Nå kan du som prosjekterende trygt signere samsvarserklæringen din, selv om prosjekteringen har avdekket avvik som krever at kommunen må innvilge dispensasjon eller unntak.

Ny og gammel erklæringstekst

Den nye erklæringsteksten ser slik ut:

Om du ikke husker den gamle teksten, så var den slik:

Begrunnelse for endringen

DiBK begrunner endringen med at noen ansvarlige foretak fant det problematisk å signere på samsvarserklæringene. Dette var i tilfeller hvor de prosjekterte løsningene var avhengig av dispensasjon eller unntak fra krav.

Vi må nesten benytte anledningen til å skryte litt av våre årvåkne kunder. For dette behovet ble meldt inn fra Holte til DiBK, etter tilbakemelding fra dere.

«Papirblanketter»

Det er viktig å merke seg at endringen kun gjelder i blankettene som signeres digitalt gjennom Fellestjenester BYGG. DiBK har uttalt at de ikke vil oppdatere noen av byggesøknadsblankettene. Blankettene som ligger i blankett-modulen i HoltePortalen vil derfor heller ikke bli oppdatert.

Klikk her for å lese mer om samsvarserklæringer, hva de betyr, hvorfor de er så viktige og når de må signeres.

 


MÅNEDENS TIPS:

Logo Månedens tips Holte ByggSøk

Visste du at Holte ByggSøk støtter SOSI-filer?

Det er flere vedleggstyper som støtter SOSI-filer, men ikke alle.

Den enkleste huskeregelen er at du kan laste opp SOSI-filer i alle søknadstypene i Holte ByggSøk med vedleggsgruppe «F – Redegjørelse og kart annet», vedleggstype «Kart».

I tilfelle du ikke kjenner til formatet, så kommer forklaringen her:

SOSI er det offisielle norske standardformatet for utveksling av digitale kartdata.

En SOSI-fil kommer ofte fra oppmålingsteknisk prosjekterende og enkelte kommuner ønsker dette innsendt ved ferdigattest. Filen inneholder koordinater som stadfester plasseringen av tiltaket.

 

 


Vil du få disse oppdateringene på e-post?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for Holte ByggSøk brukere her: