Historien om kalkulasjonsnøkkelen – eller om dansken, svensken og nordmannen

I 1987 fikk jeg en henvendelse. Den kom via Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), fra det danske firmaet Viemose & Spile som utga prisbok i Danmark. Firmaet var interessert i å utgi en tilsvarende for Norge, og vi ble spurt fordi vi allerede var kjent for riktige kalkyler. Ideen kom flyvende – jeg grep den! Dette er historien om kalkulasjonsnøkkelen:

Dansken var interessant

Jeg syntes dette var interessant. Som rådgivende bedrift ønsket vi oss et synlig produkt i hyllene rundt hos kundene våre. Vi var enig om et 50/50 eierskap under vårt varemerke. Forhandlingene med danskene startet, men for hver gang vi forhandlet gikk prisen opp. Så vi brøt forhandlingene.

Så kom svensken

Like etter at vi hadde avskrevet danskene, fikk jeg en DM i posten om et lignende produkt. Det inneholdt et lite hefte og noen regnestaver, denne gang fra et svensk firma som ønsket å lansere en prisbok i Norge. Jeg kontaktet dem, og etter noen møter bestemte vi oss for å inngå samarbeid. Vi ble tidlig enige om at vi i Holte skulle eie halvparten av produktet, og vi forlangte også at produktet skulle ha vårt navn, noe svenskene aksepterte.

Svensken satte seg på bakbeina…

Men rett før avtalen skulle signeres, satte svenskene seg på bakbeina. De sa at enten fikk vi kjøpe hele, eller så kunne det være det samme. Da sa jeg «ok», og så kjøpte vi hele rettigheten. Jeg foreslo å kalle prisboken for Kalkulasjonsnøkkelen, som jeg syntes kunne være et passende navn. Og så opprettet vi et eget firma rundt den, Holte Byggedata. En leder på deltid fra HolteProsjekt, én selger, ett produkt.

Regnestykker med grafisk håndarbeid

Et tidkrevende og pirkete arbeid ble igangsatt med å omarbeide produktet til et mer anvendelig verktøy. Alle tall som skulle inn i boken ble støpt i blysats slik trykkeriene gjorde på den tiden. Alle tall og bokstaver ble plassert for hånd, og originalene ble nøye korrekturlest, rettelser ble foretatt før ny gjennomlesning. Så trykket vi boken. Vi bestemte oss tidlig for å vinne fram og bli størst (Vinn eller forsvinn!) og satset kraftig på markedsføring. Det fantes et par andre prisbøker på markedet, men Kalkulasjonsnøkkelen ble raskt markedsleder. Snart fikk jeg ideen om å etablere en nøkkel til – FDV-nøkkelen, for også å kunne dekke den etterspørselen. Men det er annen historie.

Vant Merket for God Design

Etter noen år bestemte vi oss for å utarbeide et mer funksjonelt design, engasjerte et grafisk byrå (Bruno Oldani), og de blå og grønne kapittelsidene så dagens lys. Blått på elementer og grønt på delytelser til nybygg og ombygg. (Røde sider med byggtyper og grå sider som forklarer hvordan man skal forstå disse prisene, kom senere). Utvendig fikk Kalkulasjonsnøkkelen blå perm og FDV-nøkkelen ble grønn.

Med den nye fargeinndelingen på kapitlene, fremsto Kalkulasjonsnøkkelen som mye mer profesjonell. I årene som kom, ble produktet løftet videre, med bl.a. matchende design på hefter og omslag til disketter. Hvert eksemplar ble nummerert for å sikre at vi kun ga support til dem som var abonnenter. Det var stor stas da vårt produktdesign med Kalkulasjonsnøkkelen i 1998 ble tildelt Merket for God Design fra Norsk Designråd. Da hadde produktet gått fra et tynt brunt hefte, til hvitt, blått og senere en bred sølvperm med flere hundre siders innhold.

Eilif Holte med papirutgaven av Kalkulasjonsnøkkelen

Kvalitet tvers igjennom

Vi har lagt stor vekt på både design og funksjon gjennom alle disse årene. Det ytre kvalitetsdesignet har også fungert som inspirasjon til et høyere kvalitetsmessig innhold. Dette har hele tiden vært en bevisst holdning. Det nevnte hullsystemet i permene, gjorde at kun vårt innhold passet inn, samtidig som det ikke kunne plasseres i andre permer. Abonnentene fikk årlig tilsendt nytt innhold, og det gamle måtte kastes. Et system som sørget for at det alltid var siste, og riktige utgave som ble brukt.

Stor nytteverdi – også i rettssaker

Kalkulasjonsnøkkelen slo godt an og ble tatt vel imot av både arkitekter, entreprenører og konsulenter. Den ble fort et slags allemannseie med stor nytteverdi for mange ulike parter. Den er også blitt brukt i rettssaker når dommeren skulle finne ut hva som var fornuftig pris i byggetvister.

En levedyktig prisbase

Kalkulasjonsnøkkelen har i alle år vist seg å være et levedyktig produkt. I den ligger prisbasen som er selve plattformen for våre kalkulasjonssystemer – både Holte Budsjett og ikke minst SmartKalk. I dag er Kalkulasjonsnøkkelen blitt digital. Det gode designet fra bøkene er videreført i programmet som i dag er tilgjengelig i HoltePortalen. De grå, røde, blå og grønne sidene er fremdeles på plass. Vi har vært tro mot et system som har vært gjennomtenkt fra starten.

Nye muligheter

God design henger fremdeles sammen med god funksjon, men digitaliseringen har gjort Kalkulasjonsnøkkelen mye mer anvendelig. Vi må bare glede oss over utviklingen. Dette er et produkt som på ingen måte har gått av moten, snarere tvert imot. Men hvor tykk kan man lage en fysisk bok? Digitalt har vi ingen begrensninger, noe som åpner Kalkulasjonsnøkkelen for å vokse videre med mye nytt og spennende innhold.

Fra bokhylle til nettsky

Som heldigital forsvinner Kalkulasjonsnøkkelen ut av bokhyllene. Selv om noen kanskje vil beholde siste papirutgave som en kuriositet? I glassmonteren i resepsjonen i Drammensveien 145 står en del av historien utstilt – for den som har interesse for slikt.

Papir eller digital – Kalkulasjonsnøkkelen er et nyttig verktøy i priskonkurranser. Men det er viktig å huske at den kun er et godt verktøy – du må også ha kunnskap for å bruke verktøyet riktig!