Må jeg ha mannskapslister på rehabiliteringsprosjekter?

Som håndverkerbedrift er man ofte aktør i flere typer prosjekter. Det kan være alt fra rehabilitering av kontorbygg til oppussing hos privatpersoner. Mange lurer på om det er det samme regelverket som gjelder for jobber med rehabiliteringsprosjekter som for nybygg, når det gjelder krav til mannskapslister?

Svaret er ja. Det er nøyaktig samme regelverk på rehabiliteringsprosjekter som på nybygg-prosjekter når det gjelder krav til mannskapslister. Byggherreforskriften gjelder uansett, og er byggherren profesjonell skal elektronisk mannskapsliste føres. Det er kun når du jobber med prosjekter for privatpersoner, at du ikke trenger elektronisk mannskapsliste.

Det finnes flere måter å registrere mannskapslister på

Ordlyden i forskriften er at mannskapslisten nå skal føres elektronisk, men det sies lite om hva som er elektronisk. Foreløpig blir dette derfor en tolkningssak. Er det elektronisk å skanne tradisjonelle papirlister? Eller å registrere seg med en app? Eller må man bruke byggekortleser? Det finnes ingen fasitsvar ennå. Det som er sikkert, er at noe av målet med kravet er å begrense arbeidskriminalitet ved å kontrollere at alle som jobber i tiltaket har byggekort. Byggekortnummeret skal derfor føres i mannskapslistene.

Ulempen med noen av de nevnte løsningene, er at man likevel ikke vil ha noen garanti for at deltakerne faktisk har gyldige byggekort, annet enn hvis byggekortet faktisk kontrolleres med bilde eller en form for registrering.

Elektronisk mannskapsliste skal sile ut useriøse

Når alle på byggeplassen har sitt eget byggekort, blir det enklere å sile ut useriøse aktører. For å få byggekort må man være registrert i skattemanntallet (merverdiavgiftsmantallet). Også utenlandske arbeidere kan få byggekort, hvor de registreres med et D-nummer istedenfor personnummer. Da vil de kunne betale skatt, og jobbe på lik linje med norske kolleger.

Byggekortleser fra Holte

Alle må ha byggekort

Alle som jobber i bygge- og anleggsvirksomhet i Norge skal ha byggekort. Det er en chip i kortet hvor all informasjonen ligger. Så om man skanner et slikt kort, vil man være sikker på at personen tilknyttet kortet har lov til å jobbe i Norge. I dag har f.eks. renholdere blå kort og håndverkere har grønne.

Les også: Må jeg ha elektronisk mannskapsliste?

Elektronisk mannskapsliste er et effektiv verktøy mot arbeidskriminelle

Som fagkonsulent i byggebransjen, synes jeg det er flott at det har kommet et effektiv verktøy som kan bli starten på å få vekk arbeidskriminaliteten. På denne måten vil seriøse bedrifter unngå å miste oppdrag til useriøse aktører.

Det kan være lurt å samle registreringen av mannskapslister

I mange prosjekter vil det være hensiktsmessig å gå til enighet om hvem som skal føre mannskapslister i sitt system, slik at ikke alle bruker hvert sitt. Hvem som stiller med slike systemer vil variere veldig. Noen ganger ønsker kanskje byggherren å gjøre dette selv, mens andre ganger vil det bli en samhandling mellom de forskjellige bedriftene som jobber i tiltaket hvor man blir enig om hvilket system man vil bruke.