Morten Meyer – boligbransjen vaktbikkje for kvalitet

Visste du at kvalitetssikring opprinnelig kommer fra offshore-bransjen? Da Akers Mekaniske Verksted på 80-tallet begynte ombyggingen til nåtidens Aker Brygge, ble også kvalitetssikring brakt på land. Av Morten Meyer og hans kolleger i Byggforsk.

Kvalitetssikring som begrep, kommer altså til byggenæringen fra den norske offshore-industrien. Kanskje fordi man i oljeproduksjonen måtte ha system og ekstra strenge krav til kvalitet? Disse prinsippene ble i hvert fall brukt som pilotprosjekter da Aker Brygge ble til. Ting ble satt i system. Man fikk struktur og systematikk. – Tidligere hadde man lover og regler, men ikke systematisert KS-begrepet i byggenæringen, forteller Morten Meyer, kvalitetssjef i Boligprodusentenes Forening.

Morten Meyer har lang fartstid i byggebransjen, og synes selv han har et veldig meningsfylt arbeid. Han er utdannet bygningsingeniør, og jobbet opprinnelig med byggetekniske prosjekteringer i til sammen 8 år, først hos Kristoffer Apeland og deretter hos Noteby. Så ble det nesten 10 år i Byggforsk, før han jobbet to og et halvt år som selvstendig kvalitetskonsulent. I 2003 begynte han i Boligprodusentenes Forening, hvor han var med på å utvikle Boligprodusentenes felles bransjesystem.

– Det er interessant å være med å påvirke prosesser. Boligkonferansen er vår politiske arena, som alltid er veldig spennende. Der bringer vi våre ting til torgs, sier han.

– Da den nye plan- og bygningsloven kom i 1997, ble kvalitetssikring en del av regelverket rundt den nye ansvarsretten. Tidligere hadde entreprenørloven regulert hvem som fikk gjøre hva. Nå ble det også krav om at alle bedrifter skulle kvalitetssikre seg.

Rett informasjon til riktig tid

– Kvalitetssikringen er i endring. Med bedre digitale verktøy har man gått fra fokus på orden og ryddighet i papirer, til det å ha rett informasjon til rett tid. Derfor gjelder det å velge riktig verktøy til kvalitetssikringen, hvor dette er integrert, påpeker han, og legger til – har du valgt riktig verktøy, har du også støtte til kvalitetssikringen din.

Morten Meyer leder et kvalitetsforum hos Boligprodusentene, hvor medlemsbedriftene er med å utarbeide felles praksis og regelverksforståelse gjennom sin bransjestandard for kvalitetssikring.

Mange regelverk endrer seg

– Utfordringen vår er at vi håndterer så mange regelverk som endrer seg, f.eks. teknisk forskrift. Dette gjør at mange av våre medlemmer produserer boliger på i hvert fall to generasjoner teknisk regelverk samtidig, og må holde disse fra hverandre.

– Vi sitter med mange lovverk. Den tyngste er Bustadsoppføringslova, altså forbrukerlovgivningen for boliger. Deretter har vi Plan- og bygningsloven. Så kommer selve gjennomføringen, og hele den store HMS-regelverkspakken. I tillegg har vi fått inn en ny dimensjon, som har med seriøsitet å gjøre, nemlig forebygging av kriminalitet.

Mye kriminalitet i bransjen

– Det er dessverre mye kriminalitet i bransjen! Særlig knyttet til bruk av arbeidskraft. Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er med på å forskyve hele konkurransefeltet, og er en stor trussel for norsk byggenæring. Man blir utkonkurrert pga. ulike konkurransevilkår grunnet mye juks og fanteri. Hvitvasking av penger foregår på ulike måter. Regjeringen har sagt at de kriminelle i byggenæringen skal drives fra skanse til skanse, og det er utarbeidet en strategi for dette.

Flere tiltak settes iverksettes

– Noe av det viktigste Norge kan gjøre, er å ha gode mekanismer for å registrere nye aktører slik at de kommer inn i skattemanntallet. En velregulert offentlig sektor er derfor viktig. Skal vi ha arbeidskraft inn i Norge på lovlig måte, må virksomheten registreres, og deretter må arbeidskraften registreres i sentralskattekontoret for utenlandssaker. Da får man et D-nummer som gjør at man er i stand til å betale skatt.

Digital mannskapsliste er viktig

– HMS-kortene er også et viktig virkemiddel. For å få utstedt slike, må man være registrert arbeidstaker og ha en registrert arbeidsgiver. Men vi i Boligprodusentenes forening er også vaktbikkjer for å unngå tungt og tidkrevende byråkrati. Enkel praksis må være mulig. Derfor mener vi at digital lesing av disse kortene på byggeplass må kombineres med digital kontroll av at kortene er gyldige.

Les også – Må jeg ha elektronisk mannskapsliste?

Halvparten av norsk boligproduksjon

– Boligprodusentenes Forening organiserer halvparten av all boligproduksjon i Norge. Vi jobber for å ivareta medlemmenes interesser, men har fokus også på sluttbrukerne, som er kjøpere av nye boliger.

– Vi er en toneangivende aktør innenfor norsk og internasjonal standardisering både når det gjelder tilrettelegging for digital informasjonsflyt (åpen BIM) og tekniske krav. Vi er store tilhengere av standardiseringstanken, og jobber aktivt for å finne gode løsninger innenfor dette.

Team-work skaper bedre resultater

– Vi ser at der hvor man klarer å standardisere konsepter og løsninger, og der man klarer å bygge team som får lov til å jobbe sammen mer enn én gang, får man bedre resultater enn der man ikke gjør det. Dette ser vi tydelig i våre KTI  (kundetilfredshets)-undersøkelser. Vi måler dette i to omganger – først ved overtakelse av ny bolig, så om igjen etter ett år. KTI-arbeid er viktig, og KTI-tallene er avgjørende – bare se her!

Morten Meyer trekker fram Dagens Næringsliv og viser fram ferske tall fra andre bransjer. –  Ryanair er verst. Rema 1000 synker. Finn.no er best. I dag. De som scorer bra på KTI, er de som jobber systematisk med dette. Vi i Boligprodusentene kommer til å få mye bedre verktøy innen KTI-arbeid enn vi har i dag. Vi er i gang med det, avslutter mannen som gjerne spenner på seg rulleskiene, sykler litt eller går en tur for å koble av fra sitt til tider svært krevende arbeid.

Morten Meyer med avisen Dagens Næringsliv