Nå kan du enkelt følge opp økonomien i dine prosjekter

Jobber du med flere prosjekter parallelt og mangler full oversikt til enhver tid? Ønsker du at du daglig kunne følge med på om fortjenesten ligger an til å bli som forventet eller ikke? Vi har nylig lansert Prosjektøkonomi, en ny modul i HoltePortalen. Dette er et enkelt verktøy som hjelper deg å følge opp økonomi og lønnsomhet i dine prosjekter.

Lett å følge opp i alle prosjekter

Holte Prosjektøkonomi baserer seg på estimat fra tilbud, faktiske timeregistreringer på dine ansatte og prosjektkostnader påløpt underveis i prosjektet. Systemet er et enkelt analyseverktøy som summerer, analyserer og evaluerer lønnsomheten i dine prosjekter.

Ofte viser det seg først i etterkant om et prosjekt har vært lønnsomt eller ikke. Da er det også for sent å gjøre noe. Med Holte Prosjektøkonomi har du derimot full oversikt og kan følge opp hele prosessen underveis i alle prosjekter.

Med enkle tastetrykk kan du kartlegge pengeflyten i prosjektene, slik at du får oversikt over utviklingen og daglig kan følge med på om fortjenesten ligger an til å bli som forventet eller ikke.

håndverker på jobb

Fordelene med Holte Prosjektøkonomi er mange

For det første får du et raskt overblikk over økonomisk status i prosjektet. Samtidig har du full informasjon om estimerte kostnader og inntekter, målt mot faktisk påløpte kostnader. Du får også detaljert informasjon om timeføring og andre kostnader i prosjektet, med enkle tastetrykk. Alt i alt er dette et fleksibelt system med mulighet for å registrere kostnader akkurat så detaljert som du ønsker. Du har også mulighet for å legge til enkle tilbudskalkulasjoner, om du ønsker det.

Holte Prosjektøkonomi inngår i pakken Holte PREMIUM. Har du ikke Holte PREMIUM, kan du likevel kjøpe lisens til Holte Prosjektøkonomi gjennom HoltePortalen.