Nå kan du enkelt følge opp dine prosjekter

Jobber du med flere prosjekter parallelt og mangler full oversikt til enhver tid? Ønsker du at du daglig kunne følge med på om fortjenesten ligger an til å bli som forventet eller ikke? Vi har nylig lansert Prosjektøkonomi, en ny modul i HoltePortalen. Dette er et enkelt oppfølgingsverktøy som hjelper deg med nettopp dette.

Holte Prosjektøkonomi baserer seg på estimat fra tilbud, faktiske timeregistreringer på dine ansatte og prosjektkostnader påløpt underveis i prosjektet. Systemet er et enkelt analyseverktøy som summerer, analyserer og evaluerer lønnsomheten i dine prosjekter.

Ofte viser det seg først i etterkant om et prosjekt har vært lønnsomt eller ikke. Da er det også for sent å gjøre noe. Med Holte Prosjektøkonomi har du derimot full oversikt underveis i hele prosessen.

Med enkle tastetrykk kan du kartlegge pengeflyten i prosjektene, slik at du får oversikt over utviklingen og daglig kan følge med på om fortjenesten ligger an til å bli som forventet eller ikke.

Fordelene med Holte Prosjektøkonomi er mange

For det første får du et raskt overblikk over økonomisk status i prosjektet. Samtidig har du full informasjon om estimerte kostnader og inntekter, målt mot faktisk påløpte kostnader. Du får også detaljert informasjon om timeføring og andre kostnader i prosjektet, med enkle tastetrykk. Alt i alt er dette et fleksibelt system med mulighet for å registrere kostnader akkurat så detaljert som du ønsker. Du har også mulighet for å legge til enkle tilbudskalkulasjoner, om du ønsker det.

Holte Prosjektøkonomi inngår i pakken Holte PREMIUM. Har du ikke Holte PREMIUM, kan du likevel kjøpe lisens til Holte Prosjektøkonomi gjennom HoltePortalen.